Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta II RP na Uchodźstwie
Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia
ul. Ciołkowskiego 1J (Uniwersyteckie Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy)
15-245 Białystok
tel. 85 738 82 69
bg@uwb.edu.pl
www.bg.uwb.edu.pl/?pid=Gabinet_R.Kaczorowskiego

wstęp bezpłatny
poniedziałek – piątek: 9.00–15.00
sobota: 10.00–14.00

dyrektor: dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB
kustosz honorowy: dr hab. Adam Czesław Dobroński, prof. UwB
opiekunowie: mgr Izabela Szymańska, mgr Ewa Witkowska

Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta II RP na Uchodźstwie

Podczas uroczystości nadania Audytorium Biblioteki Uniwersyteckiej imienia „Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie” w marcu 2011 roku Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska poinformowała o podjęciu decyzji o przeniesieniu do Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku wyposażenia warszawskiego gabinetu pozostałego po zmarłym tragicznie w 2010 roku Prezydencie Kaczorowskim. 28 maja 2011 roku, w wyniku spotkania Dyrekcji Biblioteki Uniwersyteckiej i prof. Adama Dobrońskiego z Panią Prezydentową, sprowadzony został z Warszawy do Białegostoku ostatni gabinet Ryszarda Kaczorowskiego. Akt przekazania mebli, księgozbioru i pamiątek jest w oczach rodziny Prezydenta traktowany jako jego ostatnia, symboliczna podróż do miasta, w którym się urodził.

W chwili obecnej na ekspozycję Gabinetu Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego składa się część księgozbioru ofiarowanego Bibliotece w latach 2009–2011, liczącego niemal 2000 książek oraz około 50 tytułów czasopism. Uzupełniają ją pamiątki, podarki, medale, dyplomy, obrazy i przedmioty osobiste, wybrane spośród niemal 200 eksponatów przekazanych Bibliotece Uniwersyteckiej przez rodzinę Prezydenta Kaczorowskiego. Zbiory Gabinetu tworzą także nagrania wideo, grafiki, nuty czy dokumenty życia społecznego.

Centralne miejsce na ekspozycji zajmuje biurko wraz z rzeźbionym w drewnie fotelem w stylu gdańskim, zaopatrzonym w herb Jelita, którym tytułowała się rodzina Kaczorowskich. Dodatkowe umeblowanie stanowią regały mieszczące prezydencki księgozbiór – podobnie jak to było w Warszawie.

Prawdziwa wartość gabinetu Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego kryje się jednak przede wszystkim w memorabiliach, które za życia ich właściciela zapełniały ściany i półki regałów. Są to najróżniejsze przedmioty zgromadzone przez Prezydenta w ciągu dwudziestu lat jego życia i działalności w wolnej Polsce. Świadczą o uznaniu, jakim cieszył się Ryszard Kaczorowski w całym kraju, zarówno wśród najwyższych władz parlamentarnych, jak i władz samorządowych, wśród przedstawicieli szkół, placówek naukowych i wychowawczych, stowarzyszeń, organizacji, przedsiębiorstw, wreszcie wśród zwykłych obywateli, których spotykał codziennie na swojej drodze.

Szczególnie bogatym zbiorem eksponowanym w gabinecie są dyplomy i towarzyszące im pamiątki, poświadczające nadanie Ryszardowi Kaczorowskiemu tytułu honorowego obywatela najróżniejszych miast i gmin. Do kolekcji należy również wiele drobiazgów będących wyrazem wdzięczności za wieloletnią przyjaźń, podarowanych Prezydentowi przez bliskie mu osoby (m.in. przez generała broni pilota Andrzeja Błasika), przekazanych z okazji urodzin czy w trakcie częstych wizyt w miastach lub prywatnych przedsiębiorstwach.

Zgromadzone przedmioty świadczą także o licznych kontaktach ze środowiskami kombatanckimi i wojskowymi. Półki regałów oraz przeszklonych witryn zajmują m.in. pamiątki ofiarowane Prezydentowi przez rektorów polskich uczelni wyższych. Wzruszają podarunki, które Ryszard Kaczorowski otrzymywał przy okazji swoich wizyt w szkołach we Wrocławiu, Sulejówku czy Gorzowie Wielkopolskim.

Prawdziwą skarbnicą osobistych przedmiotów Prezydenta jest jego biurko. Pozostają tam niezmiennie zegarek, przybornik na długopisy, zdjęcia żony, córek i innych osób z rodziny, okulary, pióro i atrament.

Integralną częścią ekspozycji Gabinetu jest wystawa poświęcona Małżonce Prezydenta, Karolinie Kaczorowskiej. Są na niej prezentowane osobiste pamiątki związane z postacią Prezydentowej, w tym biżuteria, dokumenty podróżne, własnoręcznie uszyta suknia czy dyplom ukończenia studiów na Uniwersytecie Londyńskim. Można tam także zobaczyć fotografie oraz przedmioty związane z publiczną działalnością Prezydentowej, m.in. te dokumentujące jej odwiedziny w Polsce.

W Gabinecie prezentowane są również wystawy czasowe prezentujące wybrane wątki  z życia Prezydenta oraz jego Małżonki, w tym dotyczące pobytów w Białymstoku czy związków z tamtejszym Uniwersytetem. Jednostka organizuje spotkania poświęcone postaci Ryszarda Kaczorowskiego, wykłady, warsztaty i promocje książek.