Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta II RP na Uchodźstwie
Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia
ul. Ciołkowskiego 1J (Uniwersyteckie Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy)
15-245 Białystok
tel. 85 738 82 69
bg@uwb.edu.pl
www.bg.uwb.edu.pl/?pid=Gabinet_R.Kaczorowskiego

wstęp bezpłatny
poniedziałek – piątek: 9.00–15.00
sobota: 10.00–14.00

dyrektor: dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB
kustosz: dr hab. Adam Czesław Dobroński, prof. UwB

Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta II RP na Uchodźstwie
Podczas uroczystości nadania Audytorium Biblioteki Uniwersyteckiej imienia „Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie” w marcu 2011 roku Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska poinformowała o podjęciu decyzji o przeniesieniu do Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia wyposażenia warszawskiego gabinetu pozostałego po zmarłym tragicznie w 2010 roku Prezydencie Kaczorowskim. 28 maja 2011 roku, w wyniku spotkania Dyrekcji Biblioteki Uniwersyteckiej i prof. Adama Dobrońskiego z Panią Prezydentową, sprowadzony został z Warszawy do Białegostoku ostatni gabinet Ryszarda Kaczorowskiego. Akt przekazania mebli, księgozbioru i pamiątek jest w oczach rodziny Prezydenta traktowany jako jego ostatnia, symboliczna podróż do miasta, w którym się urodził.
W chwili obecnej na ekspozycję Gabinetu Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego składa się cały księgozbiór, ofiarowany Bibliotece w latach 2009–2011, liczący 1883 woluminy książek, 196 czasopism (48 tytułów), 442 jednostki zbiorów specjalnych, 27 grafik, 232 egzemplarze zbiorów muzycznych oraz 147 dokumentów życia społecznego. Natomiast pamiątki, podarki, medale, dyplomy, obrazy i przedmioty osobiste, stanowiące wyposażenie gabinetu, zamykają się w sumie 186 pojedynczych eksponatów.
Centralne miejsce na ekspozycji zajmuje biurko wraz z rzeźbionym w drewnie fotelem w stylu gdańskim, zaopatrzonym w herb Jelita, którym tytułowała się rodzina Kaczorowskich. Dodatkowe umeblowanie stanowią regały i przeszklone witryny, które mieszczą prezydencki księgozbiór – podobnie jak to było w Warszawie.
Prawdziwa wartość gabinetu Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego ukryta jest jednak przede wszystkim w memorabiliach, które za życia ich właściciela zapełniały ściany i półki regałów. Są to najróżniejsze przedmioty, zbierane przez Prezydenta w ciągu dwudziestu lat jego życia i działalności w wolnej Polsce. Świadczą o uznaniu, jakim cieszył się Ryszard Kaczorowski w całym kraju, zarówno wśród najwyższych władz parlamentarnych, jak i władz samorządowych, wśród przedstawicieli szkół, placówek naukowych i wychowawczych, stowarzyszeń, organizacji, przedsiębiorstw, wreszcie wśród zwykłych obywateli, których Prezydent spotykał codziennie na swojej drodze.
Szczególnie bogatym zbiorem eksponowanym w gabinecie są dyplomy i towarzyszące im pamiątki, poświadczające nadanie Ryszardowi Kaczorowskiemu tytułu honorowego obywatela najróżniejszych miast i gmin. Do kolekcji należy również wiele drobiazgów będących wyrazem wdzięczności za wieloletnią przyjaźń, podarowanych Prezydentowi przez bliskie mu osoby (m.in. przez generała broni, pilota Andrzeja Błasika), przekazanych z okazji urodzin czy w trakcie częstych wizyt w miastach lub prywatnych przedsiębiorstwach.
Zgromadzone przedmioty świadczą także o licznych kontaktach ze środowiskami kombatanckimi i wojskowymi. Na ścianach gabinetu znajdują się pamiątki ofiarowane Prezydentowi przez rektorów polskich uczelni wyższych. Wzruszają podarunki, które Ryszard Kaczorowski otrzymywał przy okazji swoich wizyt w szkołach we Wrocławiu, Sulejówku czy w Gorzowie Wielkopolskim.
Prawdziwą skarbnicą osobistych przedmiotów Prezydenta jest jego biurko. Pozostają tam niezmiennie zegarek, przybornik na długopisy, zdjęcia żony, córek i rodziny, okulary, pióro i atrament.
W Gabinecie prezentowana jest wystawa stała pt. „Ryszard Kaczorowski 1919–2010” przedstawiająca życie i działalność Prezydenta na przestrzeni dziejów. Ponadto przygotowywane są cykliczne wystawy poświęcone poszczególnym zagadnieniom z jego życia, związane m.in. z harcerstwem, działalnością emigracyjną, pobytem w Białymstoku i na Uniwersytecie. W Gabinecie odbywają się spotkania dotyczące rocznic tragedii smoleńskiej, spotkania naukowe i popularnonaukowe oraz promocje książek.