Archiwum Zbiorów
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121
91-726 Łódź
tel. 42 254 74 75
email: lkuk@asp.lodz.pl

www.cnis.asp.lodz.pl/archiwum-zbiorów

Opiekun: mgr sztuki Lidia Kuk – archiwum zbiorów ASP w Łodzi

Archiwum Zbiorów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
Wraz z powstaniem uczelni w 1945 roku nastała potrzeba budowania kolekcji prac studenckich i dyplomowych, które ukazywałyby proces kształcenia na przestrzeni lat. Archiwum Zbiorów gromadzi materiały związane z działalnością Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi (lata 1949–1996) i Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (od 1996 roku). Z początku uczelnia kształciła przede wszystkim projektantów przemysłu włókienniczego, choć równocześnie prowadzono kształcenie artystyczne. Wraz z powstawaniem nowych kierunków rozszerzał się zakres tematyczny gromadzonych zbiorów z różnych dziedzin sztuki. W zasobach Archiwum znajdują się projekty studenckie, realizacje wykonane na warsztatach specjalizacyjnych działających na uczelni (warsztaty krawieckie, tkalnia, pracownia obuwia, drukarnia tkanin), prototypy, obrazy, obiekty wykonane w różnych technikach graficznych, modele, rzeźby, prace projektowe – kursowe, dyplomowe i badawcze studentów i dydaktyków, wreszcie zbiór obiektów przekazanych przez artystów, którzy wystawiali swoje prace w galeriach uczelni. Wśród zespołów archiwaliów wyróżniają się te dotyczące tkaniny artystycznej (rozległe zbiory uczelni, w tym tkaniny: tkane, drukowane, unikatowe), malarstwa, grafik (warsztatowej i użytkowej), rzeźby, plakatu, fotografii, kolekcji odzieży, obuwia i akcesoriów stroju, kolekcji biżuterii oraz dokumentacji procesu dydaktycznego i dokumentacji wystaw artystycznych. Ponadto w Archiwum Zbiorów zebrano prace badawcze dydaktyków, spuściznę po pracownikach, studentach i osobach związanych z ASP w Łodzi, a także różnorodną dokumentację, w tym fotografie i nagrania wideo oraz archiwalia związane z życiem uczelni. Istotną kolekcję stanowią dzieła przekazane przez Galerię 261. Zbiory Archiwum są nadal uzupełniane m.in. o prace artystów – pedagogów związanych z Akademią. Archiwum prowadzi dokumentację i ewidencję zbiorów oraz sprawuje nadzór nad inwentarzem dla wszystkich istniejących działów. Ponadto tworzona jest elektroniczna baza archiwaliów z jednoczesną digitalizacją zbiorów. Pozwoli to na lepsze zarządzanie kolekcjami, gromadzenie dokumentacji w formie cyfrowej i sprawne prowadzenie ruchu archiwaliów. Najstarsze eksponaty znajdujące się w Archiwum Zbiorów pochodzą z 1950 roku; są to przede wszystkim unikatowe tekstylia tkane wykonane w technikach żakardu i nicielnicy na krosnach ręcznych. Przykładem mogą być tkaniny dekoracyjne wykonane pod kierunkiem prof. Reginy Kańskiej-Piotrowskiej, prof. Lucjana Kintopfa, prof. Marii Borowskiej, prof. Antoniego Starczewskiego czy prof. Bolesława Tomaszkiewicza. Najstarsze tkaniny drukowane pochodzą z 1950 roku. Są to prace wykonane pod kierunkiem prof. Marii Stieber, prof. Teresy Tyszkiewicz, prof. Anny Orzechowskiej, prof. Lecha Kunki. Kolekcje odzieży, obuwia i galanterii to prace od 1957 roku. Pierwszym eksponatem z działu odzieży jest koszula nocna i lizeska zaprojektowana w pracowni prof. Wandy Borowskiej. Najdawniejsze kolekcje malarstwa pochodzą z lat 1956–1960. W zbiorach znajdują się prace autorstwa studentów, którzy obecnie są dydaktykami uczelni, a także wyróżniających się obecnych studentów; reprezentują one różnorodne kierunki obecne w polskim malarstwie na przestrzeni lat.

mgr sztuki Lidia Kuk