Projekt “Inkluzywne uczelnie. Kolekcje jako narzędzie do budowania relacji ze społecznością lokalną” zakłada upowszechnianie historii polskiej nauki i dziedzictwa akademickiego, poprzez organizację konferencji naukowych. Celem projektu jest zorganizowanie w 2023 roku oraz 2024 roku ogólnopolskich konferencji. Odbędą się one w Bydgoszczy oraz w Lublinie.

Projekt „Inkluzywne uczelnie. Kolekcje jako narzędzie do budowania relacji ze społecznością lokalną” dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Doskonała Nauka II.

 

 

DOFINANSOWANIE
400 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
450 000 zł