Izba Tradycji i Historii Szkoły, Izba Historii Kryminalistyki, Szkoła Policji w Słupsku
ul. Jana Kilińskiego 24

www.slupsk.szkolapolicji.gov.pl
spslupsk@spslupsk.policja.gov.pl
twitter.com/SP_Slupsk

Udostępnianie do bezpłatnego zwiedzania jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu:

Kierownik: Piotr Kozłowski, e-mail: piotr.kozlowski@spslupsk.policja,gov.pl
(+48) 47 74 37 369

Pracownicy: Sylwia Marciniak, e-mail: sylwia.marciniak@spslupsk.policja.gov.pl
(+48) 47 74 37 370

Szkoła Policji w Słupsku jest najstarszą policyjną placówką dydaktyczną w Polsce. Została powołana do życia z dniem 1 czerwca 1945 roku jako Centrum Wyszkolenia – swego rodzaju zespół trzech szkół: Szkoły Oficerskiej, Szkoły Szeregowych oraz Szkoła Przewodników i Tresury Psów Służbowych.
Na potrzeby Centrum uzyskano od miasta wydzielony kwartał terenu. Najważniejszym i najcenniejszym elementem tej darowizny była posesja poniemieckiego liceum wraz z okazałym budynkiem szkolnym, który w czasie wojny Niemcy przekształcili na szpital wojskowy. Pierwszym komendantem został mianowany płk Jan Płotnicki, były przedwojenny komendant wojewódzki Policji Państwowej. W 1947 roku Centrum otrzymało sztandar ufundowany przez społeczeństwo miasta Słupska. Sztandar ten prezentowany jest dziś w Izbie Tradycji i Historii Szkoły. Z nieznanych do dziś przyczyn we wrześniu 1954 roku rozwiązano Centrum Wyszkolenia w Słupsku. Szkołę Oficerską przeniesiono do Szczytna (dzisiejsza Wyższa Szkoła Policji), natomiast Szkołę Szeregowych – do Piły (dziś tamtejsza Szkoła Policji). W miesiąc później, w opuszczonych obiektach Centrum, Komendant Główny Milicji Obywatelskiej polecił zorganizować nową szkołę – Ośrodek Szkolenia Szeregowych Milicji Obywatelskiej. Trzy lata później 1957 roku podniesiono rangę szkoły, przekształcono ją w Szkołę Podoficerską. W związku ze zmianą profilu kształcenia w 1985 roku podjęto decyzję o zmianie nazwy na Szkołę Milicji Obywatelskiej. Na fali przemian ustrojowych i przemianowania Milicji Obywatelskiej w Policję, zaszła konieczność dokonania kolejnej zmiany nazwy jednostki. Od 10 sierpnia 1990 roku jest ona Szkołą Policji, jedną z pięciu tego rodzaju placówek w kraju. Izba Tradycji i Historii Szkoły początkowo znajdowała się w głównym budynku dydaktycznym. Była to jedna sala ekspozycyjna z szerokim korytarzem, w którym znajdowało się niewielkie archiwum. W roku 1995 z okazji jubileuszu półwiecza Szkoły Izbę przeniesiono do większych pomieszczeń ekspozycyjnych w zabytkowej willi rodziny Eschenhagen, w której mieści się Klub Słuchacza. Pamiątki i przedmioty związane z funkcjonowaniem placówki umieszczono w trzech salach ekspozycyjnych. Rozszerzeniem działalności związanej z dokumentowaniem historii Szkoły Policji było utworzenie w 2008 roku, w pomieszczeniach piwnicznych ówczesnego Zakładu Kryminalistyki (dziś zakład Służby Kryminalnej) Izby Historii Kryminalistyki. Była to inicjatywa wykładowców kryminalistyki, którzy przekazali swoje własne kolekcje, a także wycofane w użytkowania urządzenia i przedmioty.