Projekt ma za zadanie opracowanie spuścizny znajdującej się w Muzeum UW oraz przygotowanie wystawy o Janie Żabińskim, ze szczególnym uwzględnieniem czasów studenckich na Uniwersytecie Warszawskim, a także jego losów w czasie Powstania Warszawskiego. W roku obchodów 80. rocznicy od wybuchu Powstania Warszawskiego warto przypomnieć tak ważną postać dla Warszawy. Miejscem realizacji zadanie będzie Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.

Projekt “Jan Żabiński – absolwent, powstaniec, naukowiec” dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”