Kolekcja Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Targ Węglowy 6
80-836 Gdańsk
tel. 58 301 28 01

zbrojowniasztuki@asp.gda.pl
biblioteka@asp.gda.pl

www.asp.gda.pl
www.zbrojowniasztuki.pl

wstęp bezpłatny w godzinach pracy uczelni
osoby pracujące z kolekcją – pracownicy Biblioteki i Archiwum:
kierownik Biblioteki: dr Mariusz Wrona
kustosz, zastępca kierownika Biblioteki: dr Anna Polańska
pracownicy: mgr Monika Scharmach, mgr Paulina Szymańska, mgr Joanna Dubielska, Patrycja Kołodziejska

 

Kolekcja Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wielka Zbrojownia – siedziba Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – usytuowana jest w ścisłym centrum historycznego Głównego Miasta. Wzniesiona z inicjatywy władz miejskich z przeznaczeniem na skład broni i amunicji, zaskakuje przy tym cywilnie wyglądającą architekturą fasad współuczestniczących w formowaniu publicznej przestrzeni miasta. Dwie wieże od strony ul. Piwnej dumnie przerywają ciąg frontowych elewacji – akcentują przy tym wyjątek w regule i prawo do korzystania ze szczególnych względów.

We współczesnym świecie historyczna funkcja gdańskiego Arsenału otrzymuje nowe konteksty – staje się on Zbrojownią Sztuki. Przyciąga uwagę szerokiego kręgu odbiorców, przyczynia się do zwiększenia zainteresowania kulturą równolegle z zaspokajaniem ambicji edukowania i popularyzowania we właściwych sobie zakresach. Jest domem, w którym rodzi się i mieszka sztuka – główną siedzibą Akademii Sztuk Pięknych. Uczelni patronuje Minerwa, wspierająca budowanie pozytywnego wizerunku niełatwego zawodu artysty we współczesnym świecie.

Sztuka wyrażona na wiele sposobów – obraz, rzeźba, ceramika, meble, fotografia… Trudno wyobrazić sobie wnętrza gdańskiej ASP z gołymi, białymi ścianami, puste gabinety i puste korytarze. Prace skutkujące utworzeniem i utrzymaniem kolekcji uczelni trwają od 1982 roku – rozpoczęła je inicjatywa ówczesnego rektora prof. Franciszka Duszeńki, którą podjęły następnie wieloletnia kierownik Biblioteki i pedagog pani Teresa Sierant-Mikicicz oraz prof. Ludmiła Ostrogórska, rektor gdańskiej ASP w latach 2008–2016, wskrzeszająca idee prof. Duszeńki, a dziś kontynuuje rektor dr. hab. Krzysztof Polkowski, prof. ASP (2016–). Ekspozycja dzieł twórców związanych z uczelnią znajduje się w Galerii Małej Auli. Kolekcja, rozrastająca się stale o kolejne prace, dokumentuje etapy historii uczelni, opowiada jej dzieje we właściwym sobie języku przedstawieniowym. W Galerii Akademii Sztuk Pięknych, poprzez publiczne wystawienie dzieł, udaje się skutecznie połączyć promocję uczelni z promocją związanych z nią twórców. Odzwierciedleniem tej idei są słowa prof. Franciszka Duszeńki, jakimi wyrażał wdzięczność wobec tych, którzy przyczynili się do widocznej obecności gdańskiej ASP we współczesnej kulturze: „Chcąc przybliżyć studentom oraz młodszym pokoleniom pracowników naszej uczelni wybitnych twórców i pedagogów gdańskiej szkoły sztuk plastycznych, pragnę stworzyć na jej terenie stałą galerię dzieł tych artystów, którzy swoim talentem, indywidualnością twórczą oraz pracą pedagogiczną przyczynili się do jej istnienia, odrębnego oblicza artystycznego i poczesnego miejsca w kulturze polskiej”.

Od 2017 roku, z inicjatywy prorektora dr. hab. Adama Kamińskiego, prof. ASP, równolegle do Galerii Małej Auli w pasażu Zbrojowni Sztuki funkcjonuje Galeria Dizajnu, oddająca należne miejsce innemu ważnemu obszarowi triady Sztuka / Design / Kultura. Wspólnym mianownikiem prezentowanych w tej galerii realizacji myśli projektowej – obejmujących współczesne wzornictwo przemysłowe i dziedziny pokrewne – jest maksymalna atrakcyjność formy. Dążenie do nadania przedmiotom zarówno piękna, jak i użyteczności wynika z potrzeby dostosowania ich do miejsca i przestrzeni, w których przyjdzie z nich korzystać. Od kształtu przedmiotu zależy nasze samopoczucie i nastrój – fizyczna i emocjonalna kondycja użytkownika. Architektura i wzornictwo decydują o naszym najbliższym otoczeniu – domu, miejscu pracy, przestrzeni publicznej, kształcie mebla, naczynia, ubrania. Trudna do przecenienia jest rola twórców aktywnie uczestniczących w budowaniu funkcjonalnego świata. Od nich wymaga się zrozumienia zjawisk i przewidzenia skutków związanych z realizacją projektów.