Kolekcja Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Targ Węglowy 6
80-836 Gdańsk
tel. 58 301 28 01

zbrojowniasztuki@asp.gda.pl
biblioteka@asp.gda.pl

www.asp.gda.pl
www.zbrojowniasztuki.pl

wstęp bezpłatny w godzinach pracy uczelni
osoby pracujące z kolekcją – pracownicy Biblioteki i Archiwum:
kierownik Biblioteki: dr Mariusz Wrona
kustosz, z-ca kierownika Biblioteki: mgr Anna Polańska
pracownicy: mgr Monika Scharmach, mgr Paulina Szymańska, Patrycja Kołodziejska

 

Kolekcja Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Wielka Zbrojownia – siedziba uczelni – usytuowana jest w ścisłym centrum historycznego Głównego Miasta. Wzniesiona z inicjatywy władz miejskich z przeznaczeniem na skład broni i amunicji, zaskakuje przy tym cywilnie wyglądającą architekturą fasad współuczestniczących w formowaniu publicznej przestrzeni miasta. Dwie wieże od strony ul. Piwnej dumnie przerywają ciąg frontowych elewacji – akcentują przy tym wyjątek w regule i prawo do korzystania ze szczególnych względów.
We współczesnym świecie historyczna funkcja gdańskiego Arsenału otrzymuje nowe konteksty – staje się on Zbrojownią Sztuki. Przyciąga uwagę szerokiego kręgu odbiorców, przyczynia się do zwiększenia zainteresowania kulturą równolegle z zaspokajaniem ambicji edukowania i popularyzowania we właściwych sobie zakresach. Jest domem, w którym rodzi się i mieszka sztuka – główną siedzibą Akademii Sztuk Pięknych. Patronuje jej Minerwa, wspierająca budowanie pozytywnego wizerunku niełatwego zawodu artysty we współczesnym świecie.
Sztuka wyrażona na wiele sposobów – obraz, rzeźba, ceramika, meble, fotografia… Trudno wyobrazić sobie wnętrza gdańskiej ASP z gołymi, białymi ścianami, puste gabinety i puste korytarze. Począwszy od 1982 roku, wówczas z inicjatywy rektora – prof. Franciszka Duszeńki, poprzez działania wieloletniego kierownika Biblioteki i pedagoga – pani Teresy Sierant-Mikicicz oraz prof. Ludmiły Ostrogórskiej (rektor gdańskiej ASP w latach 2008–2016) wskrzeszającej idee prof. Duszeńki, po aktywności aktualnego rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – prof. ASP, dr. hab. Krzysztofa Polkowskiego (2016–), trwały i trwają prace skutkujące utworzeniem i utrzymaniem kolekcji uczelni, prezentowanej w Galerii Małej Auli – ekspozycji dzieł twórców związanych z uczelnią. Codziennie kolekcja rozrasta się o kolejne prace, dokumentuje etapy historii uczelni, opowiada dzieje we właściwym sobie języku przedstawieniowym. W Galerii Akademii Sztuk Pięknych, poprzez publiczne wystawienie dzieł, udaje się skutecznie połączyć promocję uczelni z promocją związanych z nią twórców. Za motto tej idei służą słowa prof. Franciszka Duszeńki, w których autor zawarł wyraz wdzięczności wszystkim tym, którzy przyczynili się do zajęcia eksponowanego miejsca przez gdańską ASP we współczesnej kulturze: „Chcąc przybliżyć studentom oraz młodszym pokoleniom pracowników naszej uczelni wybitnych twórców i pedagogów gdańskiej szkoły sztuk plastycznych, pragnę stworzyć na jej terenie stałą galerię dzieł tych artystów, którzy swoim talentem, indywidualnością twórczą oraz pracą pedagogiczną przyczynili się do jej istnienia, odrębnego oblicza artystycznego i poczesnego miejsca w kulturze polskiej”.
Od 2017 roku, z inicjatywy prorektora prof. ASP, dr. hab. Adama Kamińskiego, w myśl triady Sztuka / Design / Kultura, równolegle do Galerii Małej Auli w pasażu Zbrojowni Sztuki funkcjonuje Galeria Dizajnu. Prezentowane w niej realizacje myśli projektowej, zawarte we współczesnym wzornictwie przemysłowym i dziedzinach pokrewnych twórców związanych z uczelnią, mają jeden wspólny mianownik – możliwie maksymalną atrakcyjność formy. Dążenie do nadania przedmiotom piękna i użyteczności wynika z bezpośredniej potrzeby dostosowania ich do miejsca i przestrzeni, w której przyjdzie z nich korzystać. Od kształtu przedmiotu zależy nasze samopoczucie i nastrój – fizyczna i emocjonalna kondycja użytkownika. Architektura i wzornictwo decydują o naszym najbliższym otoczeniu – domu, miejscu pracy, przestrzeni publicznej, kształcie mebla, naczynia, ubrania. Trudna do przecenienia jest rola twórców aktywnie uczestniczących w budowaniu funkcjonalnego świata. Od nich wymaga się zrozumienia zjawisk i przewidzenia skutków związanych z realizacją projektów.