Projekt “Kolekcja dr Janusza Fiszera. Konserwacja, digitalizacja i opracowanie daru” ma na celu opracowanie merytoryczne, digitalizację oraz konserwację wybranych obiektów z kolekcji dr Janusza Fiszera, która została w 2020 roku przekazana do Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Kolekcja licząca 13 500 obiektów oraz blisko pół miliona znaczków, wyróżnia się m.in. spójnością tematyczną i oryginalnością. W skład spuścizny wchodzą unikatowe w skali Polski i świata niepublikowane dotąd obiekty o niepodważalnym walorze poznawczym jak i artystycznym. Zbiór Muzeum UW został powiększony m.in. o bezcenne archiwalia, w tym o kolekcję bulli papieskich, korespondencje monarchów europejskich, dokumenty sygnowane przez osoby mające wpływ na historię XX wieku, czy liczący kilka tysięcy obiektów zbiór papierów wartościowych wydawanych na przestrzeni XIX i XX wieku.

Organizator: Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych, Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego