Kolekcje Przyrodnicze Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu
ul. Lwowska 1
87-100 Toruń
tel. 537 483 087

www.kolekcjeprzyrodnicze.umk.pl

wstęp bezpłatny
zwiedzanie możliwe po wcześniejszej rezerwacji

opiekun: mgr Anna Kowalczewska, e-mail: a.kowalczewska@umk.pl

Kolekcje Przyrodnicze w obecnym kształcie funkcjonują od października 2023 roku, jednak ich historia rozpoczęła się znacznie wcześniej. Już prof. Jan Prüffer (1890–1959) zgłaszał potrzebę utworzenia tego typu jednostki. Jednak dopiero starania prof. prof. Izabeli i Jana Mikulskich zakończyły się sukcesem – 14 listopada 1973 roku oficjalnie powołano Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, którego kierownikiem został dr Wiesław Kokociński. W roku 1997 stanowisko to objął dr hab. Adam Adamski. W tamtym okresie Muzeum Przyrodnicze składało się z trzech sal ekspozycyjnych o łącznej powierzchni 400 m2, trzech pracowni, pomieszczenia hodowlanego oraz magazynu. Kolekcja cieszyła się zainteresowaniem – nie tylko mieszkańców Torunia, ale również odwiedzających z najdalszych zakątków kraju. Niestety w roku 2017 Muzeum Przyrodnicze zostało zamknięte; wybrane okazy wystawiono wówczas w holu budynku. Staraniem pracowników Katedry Zoologii i Ekologii Kręgowców oraz dzięki wsparciu Dziekan Wydziału prof. dr hab. Justyny Rogalskiej udało się zebrać i ponownie wyeksponować w jednej z sal znaczną część okazów.

Kolekcje Przyrodnicze pełnią w głównej mierze funkcję bazy dydaktycznej dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Stanowią również pomoc naukową dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i średnich. Są atrakcją podczas m.in. Nocy Biologów, Fascynującego Dnia Roślin, Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Dni Otwartych Wydziału oraz wielu innych wydarzeń popularyzujących naukę.

Odwiedzający mogą podziwiać kolekcję medalionów myśliwskich zwierząt afrykańskich z przełomu XIX i XX wieku, w tym głowy żyrafy, hipopotama, zebry, gnu pręgowanego oraz kilku innych antylop. Wrażenie robią również czaszka słonia, szkielety morświna oraz kangura skalnego, czaszki guźców czy żółwi. Kolekcja ptaków, w której skład wchodzą okazy m.in. orła przedniego, bielika, dropia czy, ulubionego szczególnie przez dzieci, młodego pingwina cesarskiego stanowi obecnie główny trzon Kolekcji Przyrodniczych. Wielką popularnością cieszą się również niedźwiedź brunatny, wilk szary, bóbr, wyjec rudy i żółw zielony. Do Kolekcji Przyrodniczych należą również: kolekcja preparatów mokrych wraz ze zbiorami teratologicznymi, kolekcja przekrojów drewna gatunków krajowych i zagranicznych, skamieliny roślin i zwierząt oraz bogaty zbiór muszli, koralowców, gąbek i drobnych zwierząt morskich. Z uwagi na bardzo zły stan zachowania kolekcja owadów eksponowana jest tylko w niewielkiej części.

Celem jednostki jest edukacja dzieci i młodzieży szkolnej oraz studentów kierunków studiów związanych z naukami biologicznymi, weterynaryjnymi i naukami o ziemi. Opiekunowie zbiorów przyrodniczych pragną, by nadal one zachwycały, inspirowały i skłaniały do zadawania pytań kolejne pokolenia.