KONFERENCJA NAUKOWA STOWARZYSZENIA MUZEÓW UCZELNIANYCH

“Dziedzictwo akademickie dla przyszłości nauki”

26-29 kwietnia 2022 roku, Warszawa, Polska

CONFERENCE OF THE ASSOCIATION OF UNIVERSITY MUSEUMS

“Academic heritage for the future of science”

April 26-29, 2022, Warsaw, Poland

 

Formularz zgłoszeniowy


  Zgłoszenie bez wystąpieniaZgłoszenie z wystąpieniem

  Zgłoszenie z wystąpieniem.
  Proszę o zaznaczenie panelu i wybór formy wystąpienia:


  Wymogi prezentacji:
  PowerPoint

  Noclegi:  1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa, NIP 5252608991, REGON 360774524
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ w celu organizacji i przeprowadzenia konferencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą̨ przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
  4. SMU chroni dane osobowe dostępnymi sobie środkami organizacyjnymi i technicznymi.
  5. Osoby, których dotyczy sprawowana przez SMU ochrona danych osobowych, mają prawo dostępu, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia i cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu przetwarzania.