W 2017 roku Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych opracowało katalog, w którym zaprezentowano wybór eksponatów pochodzących z akademickich jednostek muzealnych z całej Polski. Publikacja to pierwsza tego typu baza wiedzy o muzeach funkcjonujących przy uniwersytetach, politechnikach, akademiach i innych szkołach wyższych, a zarazem przekrojowa prezentacja dziedzictwa akademickiego w całej jego złożoności (od dzieł sztuki, artefaktów i dokumentów przez zabytki techniki po okazy przyrodnicze).

Realizacja katalogu była możliwa dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który przyznał dofinansowanie na projekt „Muzea Uczelniane. Katalog zbiorów” ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach priorytetu Wspieranie działań muzealnych na rok 2017. Instytucją koordynującą projekt ze strony MKiDN jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Założeniem projektu jest dotarcie z publikacją do przedstawicieli środowiska muzealników akademickich i zwiększenie wzajemnej świadomości posiadanych zbiorów (co było także istotnym aspektem listopadowej konferencji Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, o której więcej tutaj). Równie ważne jest jednak udostępnienie online elektronicznej wersji katalogu, tak aby wszyscy zainteresowani tematyką mogli sięgnąć do tego przewodnika po akademickim dziedzictwie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.