Izba Pamięci Polskiej Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
Biblioteka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Dział Informacji Naukowej

www.wspol.edu.pl/biblioteka

tel. 89 621 58 46
Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno
godziny zwiedzania: poniedziałek – piątek: 8.00-16.00
(ewentualnie w innych godzinach dla większych grup, po wcześniejszym uzgodnieniu)
wstęp bezpłatny

dyrektor Biblioteki: Małgorzata Książek
opiekunowie Izby, pracownicy Biblioteki: Aleksandra Szczęsna, Joanna Brzozowska, Marzena Kuciejczyk

Izba Pamięci Polskiej Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
Izba Pamięci Polskiej Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęła działalność 15 listopada 2007 roku. Pierwotnie Izbę umieszczono w sali Domu Kultury Wyższej Szkoły Policji. Zainstalowano 30 podświetlanych gablot, wyposażono w manekiny, tablice informacyjne, mapy oraz plansze z fotografiami, telewizor i odtwarzacz DVD do projekcji filmów dokumentalnych. Ponadto znajdowały się tam: księga gości, stojaki z folderami, kroniki i inne eksponaty, których zwiedzający mogli dotknąć, a nawet je przymierzyć. Opiekę merytoryczną zapewnił prof. Piotr Majer. Obecnie ekspozycja znajduje się w nowoczesnej sali wystaw w nowym gmachu Biblioteki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Zbiory zostały inaczej zorganizowane, zmieniono gabloty oraz liczbę eksponatów. Wystawę wzbogacono o elementy związane z historią i tradycją uczelni. Przedmioty prezentowane w Izbie Pamięci Polskiej Policji pochodzą głównie ze zbiorów będących w posiadaniu Biblioteki WSPol. Najcenniejsze elementy ekspozycji stanowią materiały z tzw. Archiwum ostaszkowskiego. Pozostałe eksponaty udostępniły osoby prywatne w formie depozytów.
Eksponaty zostały podzielone na różne grupy tematyczne, tj.:
1) Początki polskiej policji: znajduje się tu księga pamiątkowa Dziesięciolecie Polski Odrodzonej z 1928 roku oraz Dziennik Praw z Ustawą z dn. 24 lipca 1919 roku o Policji Państwowej. Prezentowane są dokumenty osobiste przedwojennych policjantów, takie jak poświadczenie obywatelstwa, świadectwa, dyplomy, prywatne fotografie oraz publikacje dotyczące tego okresu w historii.
2) Międzywojenne szkolnictwo policyjne: w gablotach umieszczono podręczniki, świadectwa ukończenia kursów, fotografie przedstawiające kadrę i słuchaczy szkół policyjnych w Mostach Wielkich oraz w Łodzi.
3) Przedmioty związane z obozem w Ostaszkowie i zbrodnią katyńską. Najważniejszym punktem tej części ekspozycji są kopie listów osób internowanych w Ostaszkowie. Stanowią osobiste, autentyczne świadectwo tamtych czasów i zawsze wzbudzają zainteresowanie zwiedzających. Znajduje się tu także mapa ukazująca rozlokowanie obozów jenieckich oraz miejsc kaźni i masowych grobów. Przedstawiany jest materiał zdjęciowy z ekshumacji w Miednoje, gdzie odnaleziono 25 masowych grobów. Prezentowane są również Księgi Cmentarne Miednoje, które ofiarował p. Andrzej Przewoźnik, Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, oraz fragment brzozy z Cmentarza w Miednoje – dar Warszawskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”. Innym mocnym akcentem w tej grupie tematycznej jest gablota, w której umieszczono fotokopię protokołu prac oraz fotografie z ekshumacji w Katyniu w 1943 roku, na których widać ciała zamordowanych. Ważny element informacyjny stanowią wyeksponowane w tym miejscu publikacje pracowników naukowych związanych z WSPol dotyczące przedmiotowej tematyki, ponieważ Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie od lat istotne miejsce poświęca badaniom dotyczącym dziejów polskiej Policji.
4) Materiał zdjęciowy dokumentujący prace ekshumacyjne w Katyniu.
5) Dokumenty ilustrujące losy policjantów i ich rodzin w okresie powojennym: listy, podania, zdjęcia. Uwagę zwracają też pisma od Polskiego Czerwonego Krzyża informujące o nieustaleniu losu poszukiwanego członka rodziny – policjanta. Znajdują się tu także najistotniejsze polskie publikacje dotyczące badań w tym obszarze.
6) Dzieje Szkoły: umieszczono tu fotografie wszystkich kolejnych komendantów, zdjęcia ich pieczęci i podpisów, zdjęcia i pamiątki związane z funkcjonowaniem uczelni, a także sztandar Szkoły.
Z Izbą Pamięci Polskiej Policji powiązana jest niewielka publikacja, która w syntetycznym skrócie prezentuje dzieje polskiej Policji, poprzez pryzmat udostępnionych eksponatów. Taki zamysł jej organizatorów zyskał uznanie licznych zwiedzających. Dominują wśród nich zarówno krajowi, jak i zagraniczni goście oraz studenci Wyższej Szkoły Policji, a także młodzież szkolna ze Szczytna i okolic. Zwiedzanie Izby odbywa się w obecności pracownika Biblioteki WSPol, po uprzednim uzgodnieniu terminu.