Muzeum Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
pl. Jana Matejki 13
31-157 Kraków
tel. 12 299 20 29
muzeum@asp.krakow.pl

www.asp.krakow.pl

wstęp bezpłatny
czynne w godzinach pracy uczelni, w okresie trwania wystaw czasowych według ogłaszanego harmonogramu

kierownik: mgr Janusz Kozioł
zastępca kierownika: dr Magdalena Szymańska

Muzeum Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Muzeum związane jest nierozdzielnie z działalnością tej najstarszej polskiej uczelni plastycznej, powstałej w 1818 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim. Towarzysząc Akademii przez dwa stulecia, zostało ostatecznie zatwierdzone w 2003 roku decyzją rektora prof. Jana Pamuły.
Muzeum ma swoją siedzibę na pierwszym piętrze w Gmachu Głównym uczelni, który jest okazałą budowlą wzniesioną w 1879 roku według projektu Macieja Moraczewskiego, z monumentalnym układem korytarzy i sal. Ze względu na ograniczenia lokalowe (powierzchnia sali ekspozycyjnej wynosi ok. 40 m2) Muzeum nie posiada stałej ekspozycji; wiele znaczących obiektów znajduje się w reprezentacyjnych przestrzeniach Akademii: na korytarzach – gipsowe kopie rzeźb antycznych, w sali Senackiej kolekcja obrazów z XVIII i XIX wieku oraz rzeźbiarskie popiersia profesorów, a w gabinecie rektora, zainicjowana w latach 30. XX wieku, malarska kolekcja autoportretów i portretów rektorów uczelni. Sala ekspozycyjna Muzeum służy wystawom czasowym.
W zbiorach, liczących ponad 3000 obiektów, znajdują się kolekcje artystyczne: malarstwa, rysunku, rzeźby, form projektowych – w tym prace najwybitniejszych studentów, profesorów i rektorów Akademii, od Jana Matejki, Jacka Malczewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera, Wojciecha Weissa, Konstantego Laszczki, Xawerego Dunikowskiego, po Andrzeja Wajdę, Andrzeja Wróblewskiego, wybitnych artystów ostatnich trzech dekad – Czesława Rzepińskiego, Adama Marczyńskiego, Tadeusza Kantora, Jerzego Nowosielskiego i najmłodszych, jak Marcin Maciejowski, Dariusz Vasina, Marcin Kowalik. Specyfika zbiorów Muzeum ASP wynika z formy ich pozyskiwania i oparta jest na wspaniałomyślności artystów przekazujących swoje dzieła w darze. W grupie najbardziej znaczących darów znalazły się: „Portret Jana Matejki” (1893) Wojciecha Weissa, rzeźba Igora Mitoraja „Nudo” oraz zespoły prac profesorów: Allana Rzepki, Pawła Taranczewskiego i Adama Wsiołkowskiego. Do zbiorów trafiają również wybrane prace studentów.
Kolekcja historyczna związana jest z założeniem Szkoły Sztuk Pięknych i przekształceniem jej w akademię. Zawiera dokumenty, pamiątki po warsztacie artystycznym profesorów, w tym zbiór realiów – rekwizytów malarskich ze szkoły malarstwa historycznego Jana Matejki. Katalog elektroniczny zbiorów jest w trakcie opracowania, a regulamin Muzeum oczekuje na zatwierdzenie przez rektora i senat. Pomimo wielu ograniczeń Muzeum ASP w Krakowie organizuje wystawy czasowe, w tym w ostatnich latach znaczące wystawy monograficzne swoich profesorów, m.in. Wojciecha Weissa, Władysława Jarockiego, Konstantego Laszczki; współdziałało też przy opracowywaniu obszernych katalogów. W tym czasie również Akademia zakupiła do zbiorów m.in. cenny dokument dotyczący Jana Matejki i obraz Władysława Jarockiego. Muzeum organizuje także sesje, spotkania, konferencje, wydaje publikacje, prowadzi działalność edukacyjną.
Muzeum ASP w Krakowie jest czynne w godzinach pracy uczelni, w okresie trwania wystaw czasowych według ogłaszanego harmonogramu. W strukturze uczelni działa jako jednostka ogólnouczelniana, na podstawie Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie; w przygotowaniu jest Regulamin Muzeum ASP.