Muzeum Geologiczne im. Henryka Teisseyre, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław
tel. 71 375 93 27
muzeum.geologiczne@uwr.edu.pl

www.mgeol.ing.uni.wroc.pl

wstęp bezpłatny
poniedziałek, środa: 9.00-17.00
wtorek, czwartek, piątek: 9.00-15.00
sobota: 10.00-15.00
W okresie wakacyjnym Muzeum jest otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00, a w soboty po uprzedniej rezerwacji.

kierownik: dr Urszula Kosarewicz
pracownicy: mgr Anna Setlik, mgr Joanna Białek

Muzeum Geologiczne im. Henryka Teisseyre, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Muzeum Geologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego, jedna z najstarszych placówek tego typu w Polsce, a nawet w Europie, posiada bogate zbiory skał oraz skamieniałości roślinnych i zwierzęcych. Zbiory te są gromadzone od początku XIX wieku i pochodzą z całego świata. Obecna kolekcja, licząca ponad 20 000 okazów, powstała dzięki pracy ponad 400 kolekcjonerów, wśród których znajduje się wielu wybitnych geologów.
Początki muzealnictwa geologicznego na Uniwersytecie Wrocławskim sięgają roku 1812. Powstał wtedy Gabinet Mineralogiczny z kolekcjami minerałów, skał i skamieniałości. W 1868 roku Gabinet przekształcony został w Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego, a pod koniec XIX wieku jego zbiory rozdzielono na dwa tematyczne muzea: mineralogiczne i geologiczno-paleontologiczne. Ich zasoby, znacznie zubożone w wyniku działań II wojny światowej, trafiły w 1945 roku pod opiekę Instytutu Nauk Geologicznych UWr, który w latach 60. i 70. XX wieku udostępnił je badaczom i szerokiej publiczności. Muzeum Geologiczne zostało oficjalnie reaktywowane w 1981 roku; swoją działalność prowadzi zgodnie z przepisami statutu Uniwersytetu Wrocławskiego.
Kolekcje Muzeum Geologicznego podzielone są na cztery zbiory naukowe i zbiór dydaktyczny. Najcenniejszym ich elementem są skamieniałości roślinne (rośliny lądowe datowane od syluru do współczesności, szczególnie dobrze prezentujące utwory europejskiego karbonu i neogenu) i zwierzęce, głównie bezkręgowce – w tym wiele skamieniałości przewodnich. Wśród przeszło 13 000 numerów inwentarzowych znajduje się kilkaset typów nomenklaturowych oraz okazy dokumentujące wiek serii skalnych Sudetów. Kolekcja skał zawiera okazy petrograficzne, sedymentologiczne, tektoniczne i złożowe, dokumentujące głównie budowę geologiczną Dolnego Śląska, uzupełnione o ciekawe okazy z innych regionów Polski i z zagranicy.
Muzeum Geologiczne udostępnia okazy do badań naukowych i działalności dydaktycznej zarówno w swojej siedzibie, jak i wypożyczając je różnym instytucjom. W sali głównej Muzeum (110 m2) i sali historycznej wystawionych jest 1200 obiektów; tematy ekspozycji to geologia Dolnego Śląska, rozwój świata organicznego na przykładach makroskamieniałości oraz dzieje Muzeum.