Muzeum Geologiczne Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Mickiewicza 16a, sala nr 101
70-383 Szczecin
tel. 91 444 24 26
muzeum@usz.edu.pl

www.geocentrum.usz.edu.pl/muzeum

wstęp bezpłatny
poniedziałek – piątek: 9.00–15.00
Dla grup zorganizowanych konieczna jest wcześniejsza rezerwacja na warsztaty, lekcje geologii i zwiedzanie z przewodnikiem.

kierownik: dr Robert Woziński
pracownicy: dr Dominik Zawadzki

Muzeum Geologiczne Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego
Muzeum Geologiczne Uniwersytetu Szczecińskiego zostało założone 9 czerwca 1994 roku. Powstało z inicjatywy prof. dr. hab. Stanisława Musielaka oraz dr. Stanisława Piotrowskiego, który to kierował Muzeum w latach 1994–2011. W latach 2001–2015 funkcję kierownika Muzeum piastował dr Bernard Cedro. Później ta rola przypadła dr. Dominikowi Zawadzkiemu, który obecnie pełni rolę kustosza. Od początku listopada 2016 roku do chwili obecnej Muzeum kieruje mgr Robert Woziński. Pierwszą siedzibą Muzeum były pomieszczenia Rektoratu Uniwersytetu Szczecińskiego (1994–2006). Następnie po kilku przeprowadzkach, m.in. do piwnic budynku WNoZ US na ulicy Mickiewicza 18, muzeum doczekało się przestronnych pomieszczeń w Sali Interaktywnej Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego. Oficjalne i uroczyste otwarcie nowej siedziby nastąpiło 23 marca 2017 roku.
W zbiorach Muzeum Geologicznego znajduje się ponad 6700 okazów, w tym: 1128 okazów skamieniałości, 1172 okazy skał, 822 minerały, 749 próbek piasków plażowych i pustynnych niemal z całego świata, ok. 2400 okazów skamieniałości, skał i minerałów z kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie, 406 oligoceńskich soczew i kul szczecińskich, 24 konkrecje w tym polimetaliczne z dna Pacyfiku w rejonie strefy rozłamowej Clarion – Clipperton, 13 meteorytów i tektytów. Na około 350 m2 powierzchni muzealnych znajduje się kilka geologicznych wystaw stałych i czasowych m.in.: „Właściwości fizyczne minerałów, minerały skał magmowych, osadowych oraz metamorficznych”, „Mineralogia, systematyka chemiczna minerałów”, „Petrografia”, „Kolekcja piasków z plaż i pustyń całego świata”, „Fosylizacja”, „Systematyka organizmów” (skamieniałości), „Morza i Oceany” (współczesne okazy fauny i flory), „Geologia Regionalna” (w tym obszary górskie Polski, okazy skał i minerałów z Sudetów, Pienin i Tatr), „Historia Geologiczna Regionu Bałtyckiego” (na 16 planszach opisane zostały dzieje geologiczne regionu, przy czym każda plansza powiązana jest z okazami skał i skamieniałości znalezionych na terenach północnej Polski i Skandynawii), „Historia Geologiczna Pomorza Zachodniego” (w tym oligoceńskie konkrecje w postaci tzw. kul szczecińskich zawierających liczne skamieniałości).
Muzeum Geologiczne stawia również na nowoczesność. Dzięki realizacji projektu „Doposażenie Sali Interaktywnej Edukacji Geośrodowiskowej Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego”, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego kierownikiem był dr Dominik Zawadzki, Muzeum zyskało multimedialne stanowiska interaktywne: „Minerały fluorescencyjne” (gablotka podświetlana lampami UVA, UVB, oraz UVC), stanowisko z mapami paleogeograficznymi wyświetlanymi na interaktywnym, dotykowym monitorze, stanowisko z binokularami, mikroskopem do preparatów biologicznych oraz mikroskopem polaryzacyjnym, fotoplastykon pozwalający oglądać zdjęcia minerałów w technice 3D, grę edukacyjną „Wybrane Surowce Polski”, planszowe pomoce dydaktyczne, ułatwiające rozpoznawanie poszczególnych okazów minerałów, skał oraz fosylii. Dzięki projektowi zbiory muzeum zostały powiększone o wiele atrakcyjnych okazów minerałów, skał i skamieniałości, m.in. srebro rodzime z Maroka, diament w skale macierzystej czy skamieniałość ryby Diplomystus annalis z formacji Green River z Wyoming, USA.
Muzeum oferuje atrakcyjne programy edukacyjne dla grup zorganizowanych (warsztaty, lekcje geologii, zwiedzanie muzeum z przewodnikiem, projekcje filmów o tematyce przyrodniczej – placówka dysponuje salą kinową na 38 miejsc). Organizuje imprezy cykliczne, jak Międzynarodowy Dzień Ziemi, Dzień Geografa, Europejska Noc Muzeów, Zachodniopomorski Festiwal Nauki, Dzień Funduszy Europejskich, Barbórki itp.
Muzeum jest członkiem Zachodniopomorskiej Izby Turystyki. Zostało wpisane do Rejestru Muzeów Świata: K.G.Saur Verlag GmbH & Co. KG, Munich, Germany (Internal data code: 19001151; Subjects: geology, ecology, environmental protection).

dr Robert Woziński