Centrum Edukacji Gleboznawczej – Muzeum Gleb Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. 29 Listopada 46/017
31-425 Kraków
tel. (12) 662 53 91
p.pacanowski@urk.edu.pl

www.muzeumgleb.pl

Zwiedzanie możliwe po wcześniejszym kontakcie. Istnieje możliwość zorganizowania lekcji muzealnej dla grup – udział płatny. Zwiedzanie indywidualne bezpłatne odbywa się w wyznaczonych wcześniej terminach (aktualne informacje na stronie internetowej).
kurator: dr inż. Piotr Pacanowski

Centrum Edukacji Gleboznawczej – Muzeum Gleb Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Centrum Edukacji Gleboznawczej – Muzeum Gleb Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie to jedyne Muzeum w Polsce oraz jedno z nielicznych na świecie poświęcone glebom. Powstało w roku 2012 z inicjatywy prof. Stanisława Brożka. Od 1 października 2019 roku Muzeum funkcjonuje w ramach Katedry Ekologii i Hodowli Lasu, Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i zajmuje powierzchnię ok. 150 m2; opiekę nad nim sprawuje jeden pracownik, który jest jednocześnie edukatorem.
W Muzeum Gleb można zobaczyć 86 profili glebowych pochodzących z różnych miejsc w Europie oraz USA. Profile prezentowane są pod postacią oryginalnych monolitów glebowych o wymiarach 35×120 cm lub 20×100 cm, utrwalonych za pomocą techniki klejowej w skali 1:1. Wszystkie monolity glebowe powstały w latach 2010–2011 i zostały wykonane przez zespół pod kierownictwem prof. Stanisława Brożka. Muzeum stwarza możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu funkcji i ochrony gleb w zróżnicowanych warunkach klimatycznych Europy i ich roli w kształtowaniu krajobrazów oraz w życiu człowieka. Podczas wizyty można zobaczyć również wystawę skał i minerałów.
Główna wystawa pt. „Gleba w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy” prezentuje 76 oryginalnych profili glebowych pobranych z terenu 11 różnych stref klimatycznych Europy. Są one prezentowane w układzie północ–południe: tundra (Norwegia), tajga (Finlandia), strefa umiarkowana (Polska), Puszta (Węgry), strefa śródziemnomorska (Włochy); oraz w układzie zachód–wschód: strefa atlantycka (Francja i Niemcy), strefa umiarkowana (Polska), strefa stepowa (Ukraina i Rosja) i półpustynna (Rosja).
Każdy profil glebowy jest powiązany z fotografiami terenu oraz syntetycznymi opisami. Dodatkowo każda strefa klimatyczna ma dedykowany kiosk multimedialny, w którym można znaleźć bardzo bogaty materiał dokumentacyjny, opisowy, fotograficzny i filmowy. Pełną informację o eksponatach można znaleźć książce pełniącej rolę przewodnika: Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy, red. Stanisław Brożek, Wydawnictwo UR.

dr inż. Piotr Pacanowski

Dodaj komentarz