Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
tel. 85 748 54 67, 748 54 05
muzeum@umb.edu.pl

www.umb.edu.pl/muzeum

wstęp płatny (aktualne ceny biletów na stronie internetowej)
wtorek – piątek: 10.00–17.00
sobota – niedziela: 9.00–17.00
Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zwiedzania z przewodnikiem dla osób indywidualnych. Zwiedzanie grupowe – wyłącznie po dokonaniu rezerwacji.

kierownik: dr n. med. Magdalena Muskała
pracownicy: mgr Katarzyna Szarejko, mgr Łukasz Baranowski, mgr Dominik Klucznik, lic. Piotr Wieczeński

Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (dalej: Muzeum UMB) funkcjonuje od maja 2011 roku, na mocy Zarządzenia Rektora UMB (nr 22/11 z dnia 31 maja 2011 roku) i Uchwały Senatu UMB (nr 27/11 z dnia 24 maja 2011 roku). Zlokalizowane jest w głównej siedzibie UMB – dawnym Pałacu Branickich będącym jedną z najciekawszych barokowych rezydencji Europy Środkowo-Wschodniej, opatrzonym w XVIII wieku mianem „Polskiego Wersalu”. Muzeum kultywuje dziedzictwo medyczne Białegostoku zapoczątkowane przez właścicieli miasta w XVII wieku. W dzisiejszych przestrzeniach pałacowych odnaleźć można zarówno medyczne tradycje XVIII-wiecznego Instytutu Akuszerii, jak też niemieckiego szpitala polowego z okresu I wojny światowej, kontynuowane od 1950 roku przez Uniwersytet Medyczny. Głównym celem muzeum jest ochrona dziedzictwa medycznego i farmaceutycznego powstałego na Pograniczu Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Muzeum posiada przeszło
10 000 eksponatów, pochodzących z XVIII–XXI wieku, z różnych dziedzin medycyny i farmacji.
Główna siedziba mieści się w prawym skrzydle pałacu, które w epoce nowożytnej zajmowały apartamenty medyków dworskich. Obecnie znajdują się tu kolekcje chirurgiczne, rentgenowskie, stomatologiczne, anatomiczne, ginekologiczne, okulistyczne, laryngologiczne i farmaceutyczne. Historia Uniwersytetu i dzieje Pałacu Branickich przedstawione są na najnowszej wystawie multimedialnej w XVII-wiecznych piwnicach pałacowych. Jest ona częścią ścieżki historycznej UMB „Spacer w przeszłość”, udostępnionej we wrześniu 2018 roku i sfinansowanej ze środków unijnych. Muzeum pełni rolę bazy naukowo-dydaktycznej z zakresu historii medycyny i farmacji dla studentów UMB. Stoi na straży dziedzictwa Uniwersytetu, jest też instytucją dokumentującą wspomnienia jego absolwentów. Wiedza medyczna propagowana jest także wśród uczniów placówek edukacyjnych, podczas zajęć muzealnych. Z myślą o mieszkańcach regionu i przybywających turystach Muzeum organizuje szereg wydarzeń kulturalnych, m.in. Noc Muzeów, Europejskie Dni Dziedzictwa, Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, Europejski Dzień Dziedzictwa Akademickiego, festiwal filmowy i inne.

dr n. med. Magdalena Muskała, dr n. o zdr. Marta Piszczatowska

Dodaj komentarz