Muzeum Historii Medycyny przy Zakładzie Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej
Pomorski Uniwersytet Medyczny,
ul. Rybacka 1
70-204 Szczecin
tel. 91 480 08 21

zhmel@pum.edu.pl

wstęp bezpłatny
poniedziałek – piątek: 8.30–15.30

zwiedzanie muzeum jest uzależnione od rozkładu zajęć dydaktycznych pracowników Zakładu w danym semestrze; konieczne wcześniejsze uzgodnienie terminu

kierownik ZHMiEL: dr hab. n. med. Aleksandra Kładna
pracownik ZHMiEL odpowiedzialny za Muzeum: dr n. med. Joanna Nieznanowska

Muzeum Historii Medycyny Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie powstało w lutym 1960 roku, a więc w czasach, gdy uczelnia nosiła jeszcze nazwę Pomorskiej Akademii Medycznej im. gen. Karola Świerczewskiego, a historia medycyny, usunięta z programów nauczania polskich uczelni medycznych w najciemniejszym okresie stalinizmu, właśnie do nich wracała. Inicjatorem powołania Muzeum był rektor PAM prof. dr hab. med. Bolesław Górnicki, zainspirowany apelem uczestników Zjazdu Polskiego Towarzystwa Historyków Medycyny (Szczecin, lipiec 1959) o tworzenie takich placówek. W związku z faktem, że Zakład Historii Medycyny, przy którym miało działać Muzeum, nie posiadał własnych pomieszczeń, gromadzone stopniowo zbiory zdeponowano w Klinice Ftyzjatrycznej PAM lub oddano na przechowanie darczyńcom. W 1974 roku część eksponatów wróciła do Zakładu, jednak nadal brakowało pomieszczeń, które można by było przeznaczyć na siedzibę Muzeum. W latach 80. XX wieku Zakład Historii Medycyny PAM otrzymał cenny zbiór artefaktów związanych z historią walki z gruźlicą (m.in. stetoskopy, aparaty odmowe, fantomy do nauki zabiegów torakoskopowych) podarowany przez prof. dr. hab. med. Zbigniewa Garnuszewskiego, kierownika Kliniki Ftyzjatrycznej PAM w latach 1955–1969. W 1992 roku Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej został przeniesiony do budynku Rektoratu PAM przy ul. Rybackiej 1, gdzie możliwe stało się urządzenie stałej ekspozycji muzealnej. W zbiorach Muzeum, poza wspomnianą kolekcją ftyzjatryczną, na uwagę zasługują eksponaty dokumentujące historię hematologii, okulistyki, chirurgii, medycyny wojskowej, stomatologii oraz diagnostyki laboratoryjnej.
Dotychczasowi kierownicy Zakładu Historii Medycyny PAM/PUM w Szczecinie:

  1. dr hab. med. Bolesław Górnicki (do 1.04.1960),
  2. dr med. Bronisław Seyda (1960–1969),
  3. dr med. Roman Tarczynowski (1969–1974),
  4. dr hab. med. Tadeusz Brzeziński (1974–1978),
  5. dr hab. med. Romuald Wiesław Gutt (1978–1988),
  6. dr hab. med. Tadeusz Brzeziński (1988–2000),
  7. dr hab. med. Aleksandra Kładna (od 1.10.2000).

dr Joanna Nieznanowska, dr hab. Aleksandra Kładna
Fot. M. Gronostaj