Muzeum Historii Medycyny przy Zakładzie Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej
Pomorski Uniwersytet Medyczny, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin
tel. 91 4800821

zhmel@pum.edu.pl

Wstęp bezpłatny
Godziny otwarcia: pon – pt 8.30 – 15.30 (uwaga: zwiedzanie muzeum jest uzależnione od rozkładu zajęć dydaktycznych pracowników Zakładu w danym semestrze; konieczne wcześniejsze uzgodnienie terminu)

kierownik: dr hab. n. med. Aleksandra Kładna (kierownik Zakładu Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej PUM)
pracownicy: muzeum nie posiada pracowników etatowych; pracownicy ZHMiEL odpowiedzialni za Muzeum: dr n. med. Joanna Nieznanowska, mgr Magdalena Gronostaj

Muzeum Historii Medycyny Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie powstało w lutym 1960 roku przy Zakładzie Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej, w czasach gdy uczelnia nosiła nazwę Pomorskiej Akademii Medycznej im. gen. Karola Świerczewskiego. Inicjatorem powołania Muzeum był Rektor PAM, prof. dr hab. med. Bolesław Górnicki, zainspirowany apelem uczestników Zjazdu Polskiego Towarzystwa Historyków Medycyny (Szczecin, lipiec 1959 roku) o tworzenie takich placówek. W związku z faktem, że Zakład Historii Medycyny, przy którym miało działać Muzeum, nie posiadał żadnych własnych pomieszczeń, gromadzone stopniowo zbiory zdeponowano w Klinice Ftyzjatrycznej PAM lub oddano na przechowanie darczyńcom. W 1974 roku część eksponatów wróciła do Zakładu, jednak na utworzenie przy nim placówki muzealnej nadal nie było pomieszczeń. W latach 80. XX wieku Zakład Historii Medycyny PAM otrzymał cenny zbiór artefaktów związanych z historią walki z gruźlicą (m.in. stetoskopy, aparaty odmowe, fantomy do nauki zabiegów torakoskopowych) podarowany przez prof. dr. hab. med. Zbigniewa Garnuszewskiego, w latach 1955–1969 kierownika Kliniki Ftyzjatrycznej PAM. W 1992 roku Zakład został przeniesiony z budynku nr 20 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72 do gmachu Rektoratu PAM przy ul. Rybackiej 1 (miejsca narodzin Zakładu 3 lipca 1959 roku), gdzie możliwe stało się urządzenie stałej ekspozycji muzealnej. W zbiorach Muzeum, poza wspomnianą wyżej kolekcją ftyzjatryczną, na uwagę zasługują również eksponaty dokumentujące historię hematologii, okulistyki, chirurgii, medycyny wojskowej, stomatologii oraz diagnostyki laboratoryjnej.
Dotychczasowi kierownicy Zakładu Historii Medycyny PAM/PUM w Szczecinie:

  1. prof. dr hab. med. Bolesław Górnicki (do 1 kwietnia 1960);
  2. dr med. Bronisław Seyda (1960–1969);
  3. dr med. Roman Tarczynowski (1969–1974);
  4. dr hab. med. Tadeusz Brzeziński (1974–1978);
  5. prof. dr hab. med. Romuald Wiesław Gutt (1978–1988);
  6. prof. dr hab. med. Tadeusz Brzeziński (1988–2000);
  7. dr hab. med. Aleksandra Kładna (od 1 października 2000)

Tekst: dr n. med. Joanna Nieznanowska, dr hab. n. med. Aleksandra Kładna
Fot. M. Gronostaj