Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Centrum Biblioteczno-Informacyjne WUM
ul. Żwirki i Wigury 63
02-091 Warszawa
tel. 22 116 60 19
muzeum@wum.edu.pl

www.muzeum.wum.edu.pl

Wstęp bezpłatny (wystawy czasowe)
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

dyrektor: dr Adam Tyszkiewicz
pracownicy: mgr Diana Święcka, mgr Kinga Warszawska, mgr Katarzyna Ośko, mgr Alicja Boguta, mgr Krzysztof Królikowski

Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego powstało z inicjatywy Rektora prof. dr. hab. n. med. Marka Krawczyka. Senat WUM 30 maja 2011 roku podjął uchwałę powołującą Muzeum, którego regulamin zatwierdził Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Idea powołania Muzeum Historii Medycyny narodziła się z potrzeby zbierania, zabezpieczania i udostępniania nie tylko wszelkich świadectw ponad 200-letnich dziejów uczelni, ale także wielkiej spuścizny medycyny polskiej i światowej. Muzeum realizuje wieloletnie dążenia środowiska medycznego do stworzenia własnej, nowoczesnej i wielowymiarowej instytucji zachowującej i szerzącej pamięć oraz wiedzę o historii medycyny.
Pierwszym dyrektorem instytucji był prof. dr n. med. Edward Towpik, bibliofil, kolekcjoner, popularyzator historii medycyny, muzealnik, a także znany chirurg. Zespół tworzą muzealnicy, specjaliści w zakresie historii medycyny, historii sztuki, archeologii, pedagogiki i sztuk plastycznych. Pomieszczenia zlokalizowano w gmachu przy ul. Żwirki i Wigury 63, w centrum życia akademickiego. Sąsiadują z Rektoratem, Biblioteką Główną, nowoczesnym Dziecięcym Szpitalem Klinicznym im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego, Centrum Dydaktycznym, zakładami naukowymi i klinicznymi, licznymi salami seminaryjnymi, co stwarza wyjątkowo dogodne warunki dotarcia z przekazem do środowiska akademickiego.
Muzeum gromadzi i opracowuje zbiory o wysokiej wartości historycznej, pochodzące z darów, zakupów, depozytów oraz przekazów z innych jednostek WUM. Zebrano w nim już ponad trzy tysiące eksponatów, których liczba stale rośnie. Są to m.in. rękopisy, starodruki, narzędzia medyczne, numizmaty, archiwalia, ikonografia oraz dokumenty życia społecznego. Wyróżniają się wśród nich bogate kolekcje exlibrisów oraz rzadko spotykanych medali. W zbiorach muzealnych znajdują się także spuścizny i pamiątki warszawskiego środowiska medycznego, m.in. po profesorach Witoldzie i Tadeuszu Orłowskich czy po prof. Janie Zaorskim i jego słynnej Prywatnej Szkole Zawodowej dla Pomocniczego Personelu Sanitarnego w Warszawie. Wśród pamiątek znajduje się również zbiór dotyczący początków reaktywowanego w listopadzie 1944 roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, tzw. Akademii Boremlowskiej na Pradze. Ponadto do najstarszych i najcenniejszych zabytków należy ponad 100 starodruków medycznych, wśród nich: Syntagma Anatomicum autorstwa Johanna Veslinga wydany w Padwie w 1647 roku, Ortus medicinae Johanna Baptisty van Halmonta wydany w Lyonie w 1655 roku oraz podręcznik chirurgii z XVII wieku Armamentarium chirurgicum autorstwa Johannesa Scultetusa, zawierający 40 tablic miedziorytniczych. Do wyjątkowych obiektów należy również egzemplarz pierwszego medycznego czasopisma na świecie „Miscellanea Curiosa sive Ephemeridum Medico-Physicarum Germanicarum Academiae Naturae Curiosorum”, które ukazało się w Norymberdze w 1683 roku. Gromadzone eksponaty muzealne są na bieżąco opracowywane i inwentaryzowane w systemie muzealnym MONA.
Główne pomieszczenia wystawiennicze, w których znajdzie się nowoczesna ekspozycja stała, mieszczą się na parterze Centrum Biblioteczno-Informacyjnego. Natomiast na pierwszym piętrze w Galerii Wystaw Czasowych organizowane są wystawy z zakresu historii medycyny, a także innych dziedzin nauki, kultury i sztuki; towarzyszą im okolicznościowe publikacje. W marcu 2019 roku w tej przestrzeni ekspozycyjnej odbędzie się otwarcie wystawę pt. „Femina et Medicina. Portret Hygiei w tradycji akademickiej Warszawy”. W Muzeum odbywają się także cykliczne spotkania muzealne, seminaria i konferencje, poświęcone historii medycyny i jej wybitnym twórcom. W styczniu 2015 roku Muzeum zapoczątkowało własną serię wydawniczą „Biblioteka Muzeum Historii Medycyny WUM”.

mgr Grażyna Jermakowicz, mgr Monika Klimowska, dr Adam Tyszkiewicz

Dodaj komentarz