Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Centrum Biblioteczno-Informacyjne WUM
ul. Żwirki i Wigury 63
02-091 Warszawa
tel. 22 116 60 19
muzeum@wum.edu.pl

www.muzeum.wum.edu.pl

Wstęp bezpłatny (wystawy czasowe)
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

p.o. dyrektora: Grażyna Jermakowicz
pracownicy: mgr Monika Klimowska, mgr Agata Małkowska, dr Anna Szymańska-Budzińska, Honorata Kielar-Franaszczyk

Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego powstało w 2011 roku. Kontynuuje ono tradycje dziewiętnastowiecznego gromadzenia obiektów związanych z medycyną i farmacją w murach Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej i Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedwojennych kolekcji dydaktycznych Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Muzeum Zakładu Anatomii Prawidłowej, Muzeum Anatomii Patologicznej oraz Muzeum Zakładu Medycyny Sądowej. Siedzibą Muzeum Historii Medycyny jest budynek Centrum Biblioteczno-Informacyjnego przy ul. Żwirki i Wigury 63, położony w samym centrum życia akademickiego na terenie kampusu Banacha. Muzeum sąsiaduje z Rektoratem, Biblioteką Główną, nowoczesnym Dziecięcym Szpitalem Klinicznym im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego, Centrum Dydaktycznym, zakładami naukowymi i klinicznymi, licznymi salami seminaryjnymi, co stwarza wyjątkowo dogodne warunki prezentacji oferty muzealnej. W zbiorach Muzeum znajdują się obiekty wysokiej wartości historycznej, pochodzące z darów, zakupów, depozytów oraz przekazów z innych jednostek WUM. Do końca 2020 r. zebrano ponad trzy tysiące pięćset eksponatów. Są to m.in. rękopisy, starodruki, narzędzia medyczne, numizmaty, archiwalia, ikonografia oraz dokumenty życia społecznego. Wyróżniają się wśród nich bogate kolekcje ekslibrisów oraz rzadko spotykanych medali o tematyce medycznej i farmaceutycznej. W zbiorach muzealnych znajdują się spuścizny i pamiątki warszawskiego środowiska medycznego, m.in. po profesorach Witoldzie i Tadeuszu Orłowskich, Witoldzie Rudowskim, Jerzym Modrakowskim czy Janie Zaorskim i jego słynnej Prywatnej Szkole Zawodowej dla Pomocniczego Personelu Sanitarnego w Warszawie. Wśród pamiątek znajduje się również zbiór zabytków związany z początkami reaktywowanego w listopadzie 1944 roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, tzw. Akademii Boremlowskiej na Pradze. Do najstarszych i najcenniejszych zabytków należy ponad 100 starodruków medycznych, wśród nich: Syntagma Anatomicum autorstwa Johanna Veslinga wydany w Padwie w 1647 roku, Ortus Medicinae Johanna Baptisty van Halmonta wydany w Lyonie w 1655 roku oraz podręcznik chirurgii z XVII wieku Armamentarium Chirurgicum autorstwa Johannesa Scultetusa, zawierający 40 tablic miedziorytniczych. W ostatnim czasie Muzeum Historii Medycyny rozpoczęło inwentaryzację mokrych preparatów pamiętających czasy przedwojennego Muzeum Anatomii Patologicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Wszystkie nowe nabytki muzeum są na bieżąco inwentaryzowane w systemie muzealnym MONA. Od 2011 r. Muzeum organizuje regularnie wystawy czasowe z zakresu historii medycyny, a także innych dziedzin nauki, kultury i sztuki. Prezentowane są one w Galerii Wystaw Czasowych na pierwszym piętrze Centrum Biblioteczno-Informacyjnego oraz w innych budynkach na terenie kampusu Banacha. Do najważniejszych wystaw zorganizowanych w latach 2017-2020 należały: „Józef Polikarp Brudziński… Salus aegroti suprema lex esto”, „Femina et Medicina. Portret Hygiei w tradycji akademickiej Warszawy”, „1920-2020. 100 lat nauczania interny. Mściwój Semerau-Siemianowski – ojciec współczesnej kardiologii” oraz „Pomiędzy Warszawą a Zakopanem. Legenda Tytusa Chałubińskiego”. W 2020 r. zaplanowano otwarcie pierwszej części wystawy stałej. Muzeum organizuje także dla środowiska akademickiego oraz mieszkańców Warszawy spotkania muzealne, seminaria, konferencje oraz spacery tematyczne poświęcone historii medycyny i jej wybitnym twórcom. W ostatnim czasie dużą popularnością cieszyły się wykłady i spacery przygotowane w ramach dwóch cykli: „Dziedzictwo Asklepiosa. Medycyna kontra Humanistyka” oraz „Koryfeusze warszawskiej medycyny akademickiej i ich szkoły naukowe”. Ważnym zdaniem Muzeum jest również opieka nad dziedzictwem materialnym historycznego Szpitala Dzieciątka Jezus (kampus Lindleya).

Dodaj komentarz