Muzeum Ichtiologiczne
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

ul.Kazimierza Królewicza 4
71-550 Szczecin
tel. 91 449 66 12
mraczynska@zut.edu.pl
www.wnozir.zut.edu.pl

wstęp bezpłatny
poniedziałek–piątek: 8.00–13.00
Zwiedzanie indywidualne (bez przewodnika) możliwe jest po wypełnieniu oświadczenia dostępnego w portierni głównej Wydziału; zwiedzanie z przewodnikiem dla grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych możliwe jest po uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym.

opiekun Muzeum: dr hab. inż. Beata Więcaszek, prof. ZUT
pracownicy: dr inż. Marcin Biernaczyk, inż. Małgorzata Raczyńska

Edukacyjne muzeum ichtiologiczne powstawało od 1955 roku na Wydziale Rybackim Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, a jego inicjatorem był prof. Eugeniusz Grabda. W 1966 roku rozpoczęły się przenosiny części wydziału do Szczecina, gdzie powstał Wydział Rybactwa Morskiego. Wraz ze wspaniałą kadrą akademicką trafiły tu również zbiory muzealne. Przez kolejne dziesięciolecia były one powiększane przy udziale naukowców, absolwentów i przyjaciół Wydziału. W kolekcji znajdują się ryby, płazy, gady i ssaki z całego świata, w tym gatunki unikatowe na tle muzeów europejskich, pochodzące z wód morskich i słodkich całego świata. Łącznie z bezkręgowcami zbiory tworzy ponad 1000 eksponatów. Na początku lat 70. XX wieku preparowaniem ryb i innych okazów zajmował się Jan Szepiłłó, a dawną świetność przywracał im już w XXI wieku dr inż. Sławomir Keszka. Reaktywacja Muzeum, po kapitalnym remoncie Wydziału, była dużym wyzwaniem organizacyjnym, któremu podołała dziekan dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. ZUT, wsparta przez rektora dr. hab. inż. Jacka Wróbla, prof. ZUT.

Hasło „In aqua vita nostra” stało się mottem, które pracownicy uczelni realizują codziennie, ucząc studentów zrównoważonego korzystania z zasobów wód, by jak najlepiej mogły one służyć ludziom we wszystkich działach gospodarki. W czasie zajęć ze studentami (kierunków: ichtiologia i akwakultura, technologia żywności, mikrobiologia) oraz z uczniami ze szkół średnich podejmowane są próby odpowiedzi nie tylko na pytanie, co morze może nam dać, ale także co my możemy zrobić dla morza i dla przyszłych pokoleń.

Stałe wystawy edukacyjne to: „Tajemnice długowiecznego rekina Somniosus microcephalus”, „Wędrowcy mórz i oceanów”, „Historia grindwala Globicephala melas”, „Nasi naukowcy w badaniach Antarktyki”, „Dorsz – ryba, która zmieniła świat”, „Rekiny świata i ich zagrożenia”, „Niezwykłe ławice i drapieżne ryby”, „Kruchy świat podwodnych raf i egzotycznych ryb”, „Inwazyjne gatunki w wodach polskich”.

W muzeum znajduje się także wystawa „Plastyczne morze, toksyczny ocean”, powstała we współpracy z młodzieżą, która dociera na Wydział w ramach Akademii Młodego Ichtiologa i Olimpiad ekologiczno-wędkarskich, którym patronuje prof. Adam Tański. Wystawa jest wyrazem troski młodych ludzi o przyszłość naszej planety, zatruwanej makro- i mikroplastikiem.