Muzeum Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 6
80-309 Gdańsk
tel. 58 523 29 01
muzeum@prawo.ug.edu.pl

www.muzeum.prawo.ug.edu.pl

wstęp bezpłatny (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w grupach liczących do 25 osób)
poniedziałek – piątek: 8.00–14.00

dyrektor: dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG
pracownicy: mgr Janusz Czeczko

Muzeum Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Zbiory Muzeum Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji i Uniwersytetu Gdańskiego ze względu na swoje funkcje, wartość historyczną oraz materialną są unikalne w skali kraju. To jedyna tego rodzaju placówka w Polsce; żadna inna polska uczelnia nie może się poszczycić się takimi zbiorami. Gromadzone są od ponad 30 lat. Wcześniej Muzeum mieściło się w Wieży Więziennej i Katowni na Targu Węglowym w Gdańsku, gdzie funkcjonowała wówczas Pracownia Kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego. W roku 2001 Pracownia wraz ze zbiorami została przeniesiona do nowo wybudowanego budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 6.

W Muzeum znajduje się dział broni i amunicji, gdzie zgromadzono m.in. broń palną, zabytkową, sportową, gazową, alarmową, sygnałową, broń pneumatyczną, przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, broń samodziałową, broń wojskową i wyposażenie wojskowe, umundurowanie policyjne. Można tam zobaczyć także eksponaty związane z medycyną sądową, dokumentację kryminalistyczną głośnych spraw, zbiory z zakresu fotografii kryminalistycznej, przedmioty służące do popełniania czynów zabronionych oraz pochodzące z przestępstw (m.in. narzędzia włamań), przyrządy i sprzęt kryminalistyczny służący do ujawniania i zabezpieczania śladów na miejscach zdarzeń, urządzenia do pomiaru prędkości, sfałszowane banknoty i monety polskie oraz zagraniczne, przedmioty zarekwirowane osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych. Część zbiorów poświęcona jest jednemu z bardziej znanych przestępców związanych z Gdańskiem – Pawłowi Tuchlinowi „Skorpionowi”.

Zbiory muzealne w swojej przeważającej większości zostały zgromadzone dzięki wielkiej pasji i poświęceniu pierwszego i wieloletniego kierownika Pracowni Kryminalistyki, twórcy Muzeum – doktora Jerzego Wnorowskiego. Wielką pomoc okazali również pracownicy Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

mgr Janusz Czeczko