Muzeum Lasu i Drewna
Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej LZD Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Leśna 5a, pokój 24
95-063 Rogów
tel. 46 874 83 74
cepl@lzd.sggw.pl

www.cepl.sggw.pl/muzeum

wstęp płatny (aktualne ceny biletów na stronie internetowej)
poniedziałek – piątek: 7.00–15.00
sobota – niedziela: 11.00–16.00 (od maja do października; poza sezonem w weekendy nieczynne)

kierownik: mgr Dariusz Anderwald
pracownicy: mgr inż. Kinga Borowska, mgr Anna Jakimiuk, mgr Joanna Sitkiewicz

Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie
Muzeum Lasu i Drewna jest integralną częścią bazy naukowo-dydaktycznej Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie. Początki gromadzenia zbiorów sięgają lat 1949–1950 i z tego okresu pochodzi większość eksponatów. Udostępniane tu zbiory reprezentują różne dyscypliny leśne i stanowią pomoc dydaktyczną dla studentów odbywających na terenie LZD Rogów ćwiczenia, praktyki i zjazdy. Zbiory Muzeum Lasu i Drewna mają także dużą wartość naukową i poznawczą dla opracowania monografii przyrodniczej okolic Rogowa. Ponadto, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu oraz dążąc do popularyzacji wiedzy przyrodniczej regionu, Muzeum stoi otworem dla licznie je odwiedzających wycieczek szkolnych i turystów.
Ekspozycja rozmieszczona jest w czterech salach, w których wyróżnić można dodatkowo wystawy tematyczne (ekspozycja poświęcona porożom, wydzielona ekspozycja poświęcona nietoperzom, wystawa owadów). W Muzeum znajdują się pięknie spreparowane okazy ponad 300 ptaków i ponad 50 ssaków pochodzących z różnych obszarów Polski, zamieszkujących różne środowiska, a ponadto:
• bogaty zbiór szyszek z całego świata,
• ekspozycja grzybów nadrzewnych,
• kolekcja owadów polskich i tropikalnych,
• ksyloteka – „drzewna biblioteka” – kolekcja próbek różnych gatunków drewna,
• kolekcja jaj i gniazd ptasich,
• kości zwierząt, poroża,
• narzędzia do wykonywania prac leśnych.

Nieodłączną część Muzeum stanowi izba edukacyjna. Jest wydzieloną, niezależną salą. Znajduje się tu kilkanaście spreparowanych okazów zwierząt, które są wykorzystywane podczas lekcji muzealnych. Muzeum mieści się w budynku dydaktycznym Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, zajmuje powierzchnię ok. 400 m2. Opiekę nad muzeum sprawują pracownicy CEPL. Wejście oraz toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na terenie Muzeum znajduje się kiosk z pamiątkami, widokówkami, folderami, płytami i książkami. Od 2018 roku dostępny jest audioprzewodnik z trzema wersjami ścieżki zwiedzania (dla dorosłych, rodzinna, angielska).