Muzeum Olimpizmu w Uniwersytecie Szczecińskim
Al. Piastów 40b, budynek 6
71-065 Szczecin
tel. 91 444 26 27

muzeum.olimpizmu@usz.edu.pl

www.muzeum.olimpizmu.usz.edu.pl

wstęp bezpłatny
poniedziałek – piątek: 10.00–14.00 (chęć zwiedzania należy wcześniej uzgadniać)

p.o. dyrektora: dr hab. Jerzy Eider, prof. US
osoby wspomagające: dr hab. Renata Urban, prof. US, dr Adrianna Banio – Krajnik, dr Jarosław Nadobnik,
mgr Radosław Eider

 

Muzeum Olimpizmu w Uniwersytecie Szczecińskim

Dla uhonorowania absolwentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie i Uniwersytetu Szczecińskiego – uczestników igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich – podjęto pod koniec 2018 roku inicjatywę zmierzającą do utworzenia Wydziałowej Sali Osiągnięć Sportowych (WSOS) w Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego (al. Piastów 40b, budynek 6). W czerwcu 2019 roku salę 24/25, znajdującą się na parterze budynku, przekazano na potrzeby tworzonej WSOS. Koncepcja, organizacja, wyposażenie sali, biografie sportowe, wykształcenie naszych absolwentów zostały szczegółowo przedstawione w opracowaniu monograficznym Jerzego Eidera – Wydziałowa Sala Osiągnięć Sportowych w Uniwersytecie Szczecińskim, wydanym przez WNUS w 2020 roku.

Znaczenie historyczne zgromadzonych tu (w okresie 2019‒2021), różnorodnych, eksponatów sportowych ora ich liczba była tak imponująca, że we wrześniu 2021 roku podjęto decyzję o przekształceniu WSOS w Muzeum Olimpizmu w Uniwersytecie Szczecińskim (MOwUS). Inicjatywa utworzenia muzeum została bardzo pozytywnie oceniona przez nowe władze Uniwersytetu Szczecińskiego kadencji 2020–2024. Rektor US prof. dr hab. Waldemar Tarczyński i kanclerz mgr inż. Andrzej Jakubowski wspierali (czynią to cały czas ) wszelkie działania organizacyjne realizowane przez dr. hab. Jerzego Eidera, prof. US (pomysłodawcę i organizatora WSOS, muzeum), zmierzające do uroczystego otwarcia muzealnej jednostki ogólnouczelnianej w listopadzie 2022 roku.

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr. hab. Waldemar Tarczyński 29 września 2022 roku wydał zarządzenie (nr 138/2022), na mocy którego utworzono Muzeum Olimpizmu w Uniwersytecie Szczecińskim, jako wyodrębnioną badawczo-dydaktyczną jednostkę ogólnouczelnianą. Muzeum prowadzi działalność badawczą, naukową, dydaktyczną, popularyzatorską i promocyjną w zakresie olimpizmu (w ujęciu interdyscyplinarnym). Nadzór nad działalnością Muzeum sprawuje rektor US. Od 1 października 2022 roku dr hab. Jerzy Eider, prof. US (m.in. były dziekan Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US w latach 2011–2019, członek Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej, członek honorowy Szczecińskiego Klubu Olimpijczyka) pełni obowiązki dyrektora Muzeum Olimpizmu w Uniwersytecie Szczecińskim, będąc jednocześnie pracownikiem badawczo-dydaktycznym Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia US.

Siedzibą Muzeum jest Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia US – al. Piastów 40b, budynek 6. Uniwersytecka jednostka muzealna składa się z dwóch części usytuowanych na parterze – holu oraz sali wystawowej.

Zgromadzoną kolekcję (do 30 września 2022 r.) tworzą m.in.: medale paraolimpijskie (złoty i brązowy), medale pamiątkowe (otrzymują je wszystkie osoby, które oficjalnie uczestniczą w igrzyskach), medale z różnych imprez mistrzowskich; reprezentacyjne ubiory (bluza i spódnica, męskie ubranie wraz z obuwiem, marynarki męskie, dresy, bluzy dresowe, koszulki i spodenki startowe oraz treningowe); koszulki wolontariuszy; obuwie sportowe (kolce lekkoatletyczne do biegania); sprzęt sportowy ( blok startowy/treningowy, tyczka do skoku o tyczce); akredytacje, dokumenty archiwalne (np. dyplomy, legitymacje, listy gratulacyjne, artykuły prasowe; fotografie, maskotki; pamiątki olimpijskie i paraolimpijskie (sprzedawane uczestnikom igrzysk oraz kibicom).

W pomieszczeniu muzealnym znajdują się również gabloty, w których umieszczono monografie (jednoautorskie, wieloautorskie, pod redakcją) związane z olimpizmem. Jedno z nich – autorstwa Jerzego Eidera i Waldemara Tarczyńskiego – Muzeum Olimpizmu w Uniwersytecie Szczecińskim zostało wydane w październiku 2022 roku przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorzy opisali dotychczasową historię muzeum – od idei do organizacji, przedstawili biografie sportowe oraz wykształcenie uhonorowanych absolwentów (także obecnych studentów) szczecińskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Uniwersytetu Szczecińskiego, uczestników letnich igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich. Immanentną częścią tej publikacji jest galeria fotografii (wybrane eksponaty sportowe zgromadzone dotychczas w sali muzealnej).

Muzeum Olimpizmu w Uniwersytecie Szczecińskim (na dzień 30 września 2022 roku) jest jedyną wyodrębnioną ogólnouczelnianą jednostką muzealniczą w Polsce, o profilu sportowym związanym z olimpizmem, pełniącą jednocześnie funkcję badawczo-dydaktyczną.

dr hab. Jerzy Eider, prof. US