Muzeum Podręcznika Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej
Biblioteka Główna
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
tel. 12 662 63 72

muzeumpodrecznika@up.krakow.pl

www.bg.up.krakow.pl

wstęp bezpłatny
poniedziałek, czwartek, piątek: 8:30-14:30
wtorek, środa: 13:00-19:00

opiekunowie zbiorów: mgr Bartłomiej Duda, mgr Piotr Milc

Muzeum Podręcznika Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej

Muzeum Podręcznika Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej rozpoczęło działalność 4 kwietnia 2014 roku. Jego pierwszą siedzibą był Ośrodek Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Jęczmiennej 5 w Krakowie. W 2018 roku kolekcja muzealna została włączona w strukturę Biblioteki Głównej. Inspiracją do wydzielenia specjalnej kolekcji były prace selekcyjne w księgozbiorze Biblioteki Głównej prowadzone w latach 2012–2013. Dzięki funduszom pozyskanym w ramach grantu na Działalność Upowszechniającą Naukę udało się wyselekcjonować najstarsze podręczniki i zorganizować z nich specjalny podzbiór. W ciągu kolejnych lat kolekcja była rozwijana i uzupełniana. Obecnie liczy ponad osiem tysięcy publikacji, wśród których najstarsze pochodzą z początku XIX wieku. Trwają również sukcesywne prace nad digitalizacją i udostępnieniem cyfrowym najstarszych eksponatów za pośrednictwem Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej. Celem Muzeum jest zebranie możliwie dużego zbioru podręczników – do kolekcji kierowane są pierwsze wydania danych publikacji, a także każde kolejne wydanie zmienione, poszerzone lub uzupełnione. Założeniem kolekcji jest zgromadzenie wszelkiego rodzaju publikacji tego typu, z wyłączeniem starodruków. Z kolei spośród publikacji najnowszych nieuwzględniane są jedynie takie, które jeszcze znajdują się w aktualnych programach nauczania. W skład kolekcji muzealnej wchodzą podręczniki szkolne i akademickie, skrypty, zeszyty ćwiczeń, samouczki, materiały dydaktyczne oraz literatura dotycząca organizacji szkolnictwa i zarządzania szkolnictwem. Muzeum gromadzi zarówno polskie, jak i zagraniczne publikacje. Kolekcja Muzeum Podręcznika ma charakter naukowy. Księgozbiór jest wykorzystywany przez pracowników naukowych i studentów Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej, jak również wszystkich badaczy historii dydaktyki i edukacji. Dzięki współpracy z jednostkami kultury jest również prezentowany na wystawach poza murami Uniwersytetu. Dzięki pozyskiwanym środkom z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna odpowiedzialność nauki księgozbiór Muzeum Podręcznika jest sukcesywnie digitalizowany i udostępniany dla szerszej publiczności. Dostęp do cyfrowych wersji materiałów jest możliwy za pośrednictwem Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej, pod adresem www.pbc.up.krakow.pl.

Piotr Milc, Bartłomiej Duda