Muzeum Politechniki Lubelskiej
ul . Nadbystrzycka 36 C
20 – 618 Lublin
tel. 81 538 48 40

muzeum@pollub.pl

wstęp bezpłatny (wystawy okolicznościowe w budynku Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej, w godzinach otwarcia obiektu)

przełożony: Dyrektor Centrum Informacji Naukowo-Technicznej dr Katarzyna Weinper, kustosz
pracownik: mgr Norbert Gabrylewicz, mgr Blanka Malczarska, mgr Agnieszka Wiśniewska

Muzeum Politechniki Lubelskiej
Pomysł gromadzenia pamiątek związanych z historią Politechniki Lubelskiej sięga lat 90. XX wieku. To wówczas niewielka grupa pracowników naukowych i administracyjnych zaczęła zabezpieczać w Pałacu Sobieskich obiekty istotne z pespektywy życia uczelni oraz historii techniki.

Dnia 20 grudnia 2007 roku rektor Politechniki Lubelskiej prof. Józef Kuczmaszewski utworzył Muzeum Politechniki Lubelskiej jako odrębną jednostkę i powołał Radę wspierającą jego działalność. Na początku 2023 roku Muzeum włączono w strukturę Centrum Informacji Naukowo-Technicznej, co spowodowało jego dynamiczny rozwój. Dzięki przychylności rektora prof. Zbigniewa Patera Muzeum otrzymało własną przestrzeń w budynku Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii, gdzie otwarto stałą wystawę muzealną pt. „Historia i Technika”.

Muzeum upowszechnia wiedzę o historii Politechniki Lubelskiej, jej wybitnych pracownikach i absolwentach poprzez gromadzenie artefaktów, ich przechowywanie, konserwację, naukowe opracowanie i udostępnianie. Podejmuje także aktywność wystawienniczą (wystawa stała i wystawy czasowe), wydawniczą (publikacje i katalogi) i edukacyjną (współpraca ze studenckimi kołami naukowymi, oprowadzanie grup i organizowanie lekcji muzealnych).

W zbiorach Muzeum znajduje się blisko 14 000 obiektów zgromadzonych w następujących działach: fotografie, dokumenty, aparatura naukowo-badawcza, pamiątki akademickie i inne. Na wyróżnienie zasługuje około 500 obiektów związanych nie tylko z dziejami Politechniki Lubelskiej, ale również z historią techniki. Jest to specjalistyczna aparatura pochodząca z dawnych laboratoriów, np. automatyczny analizator mikrostruktur Epiquant, dylatometr Ulbrichta, mikroskopy metalograficzne, m.in. Neophot 1 i Neophot 2, stanowiska naukowo-badawcze skonstruowane przez pracowników uczelni, urządzenia pomiarowe, hybrydowy analogowy komputer MEDA 43 HA, unikatowy komputer specjalizowany NEPTUNE 184 oraz mikrokomputery, przyrządy inżynierskie do różnego rodzaju obliczeń, sprzęt fotograficzny, filmowy, telefoniczny i RTV.

Kolekcja pamiątek akademickich również jest bardzo zróżnicowana, znajdują się w niej zarówno dokumenty piśmiennicze, togi rektorskie i dziekańskie, insygnia uczelniane, sztandary, jak i wyroby medalierskie, dawne meble i wiele innych przedmiotów. Najliczniejszy zbiór stanowią fotografie i negatywy – to ponad 12 000 obiektów.

Muzeum Politechniki Lubelskiej jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych.