Muzeum Politechniki Lubelskiej
ul . Nadbystrzycka 36 C
20 – 618 Lublin
tel. 81 538 48 40

muzeum@pollub.pl

wstęp bezpłatny (wystawy okolicznościowe w budynku Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej, w godzinach otwarcia obiektu)

przełożony: Dyrektor Centrum Informacji Naukowo-Technicznej dr Katarzyna Weinper, kustosz
pracownik: mgr Blanka Malczarska, mgr Agnieszka Wiśniewska

Muzeum Politechniki Lubelskiej
Muzeum Politechniki Lubelskiej powstało na mocy Uchwały Senatu Nr 34/2007/VIII z dnia 20 grudnia 2007 roku oraz Zarządzenia Rektora PL Nr R – 62/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku. Muzeum upowszechnia wiedzę o historii Politechniki Lubelskiej, o jej wybitnych pracownikach i absolwentach poprzez gromadzenie wszelkich artefaktów związanych z uczelnią, ich przechowywanie, konserwację, naukowe opracowanie i udostępnianie, a także realizację wystaw okolicznościowych. Zbiory Muzeum stanowią ponad 11 000 eksponatów zgrupowanych w kilku kategoriach. Najbogatszy jest zbiór negatywów i fotografii (ponad 10 000 pozycji) dokumentujących życie uczelni; najwięcej zdjęć pochodzi z lat 70. i 80. XX wieku. Zbiór dokumentów piśmienniczych obejmuje druki i rękopisy: wydawnictwa jubileuszowe, dawne podręczniki, artykuły prasowe, akcydensy: dyplomy, afisze, ulotki i zaproszenia, a także ręcznie pisane kroniki, dzienniki studenckie, dokumenty administracyjne, wspomnienia studentów i pracowników. Grupę pamiątek akademickich stanowią: medale, odznaki, proporczyki, znaczki i numizmaty okolicznościowe, pieczęcie, statuetki, metaloplastyka, wyroby z ceramiki i drewna. W zbiorach Muzeum znajdują się również przykłady reprezentacyjnych ubiorów użytkowanych w przeszłości na uczelni, np. togi rektorskie i dziekańskie, a także insygnia oraz sztandary. Dzięki zaangażowaniu miłośników historii techniki udało się zgromadzić około 200 urządzeń użytkowanych w dawnych pracowniach, laboratoriach i innych pomieszczeniach Politechniki. Są to specjalistyczne urządzenia, jak np. automatyczny analizator mikrostruktur, maszyna analogowa, maszyna wytrzymałościowa, mikroskopy, oscyloskopy, mierniki, ale również komputery domowe z lat 80. XX w., maszyny do pisania i liczenia, odbiorniki radiowe, sprzęt i akcesoria fotograficzne i inne muzealia, które znajdują się w magazynie zlokalizowanym w nowoczesnym budynku laboratoryjnym Politechniki Lubelskiej: Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii. Obecnie jednostka nie prezentuje wystawy stałej. Ze względu na duży potencjał wystawienniczy ww. budynku, na jego terenie prezentowane są wystawy czasowe Muzeum PL.

mgr Blanka Malczarska