Muzeum Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
tel. 71 320 33 20
e-mail: muzeum.pwr@pwr.edu.pl; piotr.machlanski@pwr.edu.pl
wystawa czynna we wtorki i czwartki w godz. 11.00-13.00 lub po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikami Muzeum.
wstęp bezpłatny.

dyrektor: dr Piotr Machlański
pracownicy: dr Piotr Pregiel, mgr Paweł Domino

Muzeum Politechniki Wrocławskiej
W 2004 roku władze Politechniki Wrocławskiej zadeklarowały wolę utworzenia placówki muzealnej. 20 stycznia 2005 roku senat uczelni zatwierdził regulamin nowej międzywydziałowej jednostki organizacyjnej Muzeum Politechniki Wrocławskiej. 26 kwiet­nia 2005 roku nastąpiło jego formalne powołanie. Niedługo potem muzeum uzyskało siedzibę w liczącym wtedy niespełna 80 lat budynku w pobliżu gmachu głównego. 13 grudnia 2007 roku otwarto stałą ekspozycję muzealną. Uczelniane muzeum zostało powołane do gromadzenia zbiorów ilustrujących dorobek kulturowy, naukowy i edukacyjny Politechniki Wrocławskiej oraz prowadzenia działalności badawczej i dydaktycznej. Ramy merytoryczne wyznacza specyfika dziejów Politechniki Wrocławskiej, a także historyczne powiązania uczelni z działającą we Wrocławiu w latach 1910–1945 niemiecką Technische Hochschule oraz funkcjonującą do 1939 roku Politechniką Lwowską. Podejmowane przez pracowników muzeum badania koncentrują się zatem na następującej problematyce:

  • dzieje Technische Hochschule Breslau i jej architektura oraz materialne wartości przekazane Politechnice Wrocławskiej przez niemiecką uczelnię,
  • recepcja tradycji naukowej lwowskich uczelni technicznych (1844–1945), zwłaszcza Politechniki Lwowskiej, we wrocławskim ośrodku akademickim,
  • początki funkcjonowania Politechniki Wrocławskiej i jej rozwój organizacyjny od 1945 roku.

W podobnym zakresie tematycznym kształtuje się zasób Muzeum Politechniki Wrocławskiej. Zbiory tworzy kolekcja urządzeń technicznych wykorzystywanych niegdyś w dydaktycznej i naukowo-badawczej sferze działalności uczelni oraz historyczna dokumentacja ilustrująca dzieje Politechniki Wrocławskiej, lwowskich szkół akademickich, a także niemieckiej Technische Hochschule Breslau.