Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Kilińskiego 101
90-011 Łódź
tel. 42 665 54 89
muzeum@biol.uni.lodz.pl

www.web.biol.uni.lodz.pl/muzeum

wstęp płatny (aktualne ceny biletów na stronie internetowej)
Muzeum czynne: wtorek-niedziela (godziny otwarcia na stronie internetowej)
grupy zorganizowane powinny być wcześniej zgłaszane.

kierownik: dr Marek Michalski
pracownicy: Agnieszka Andrzejczak, Agnieszka Antczak, Elżbieta Bereszczuk, Lidia Dziabas, mgr Paulina Kaczmarczyk, Robert Kamiński, lic. Jagoda Łuczyńska, dr Katarzyna Majecka, dr Piotr Olszewski, mgr Zuzanna Zaradzka

Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego
Korzenie dzisiejszego Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Łódzkiego sięgają roku 1930, kiedy to na bazie kolekcji istniejących wówczas w Łodzi instytucji: Muzeum Nauki i Sztuki oraz Centralnej Miejskiej Pracowni Przyrodniczo-Pedagogicznej powstało Muzeum Przyrodniczo-Pedagogiczne. Organizatorem przedwojennego Muzeum i jego pierwszym dyrektorem był Edward Potęga, a siedzibą stał się budynek po dawnej jadłodajni mieszczący się w Parku Sienkiewicza w Łodzi przy ulicy Kilińskiego. Lokal ten obecne Muzeum Przyrodnicze UŁ zajmuje do dnia dzisiejszego. W okresie międzywojennym muzeum prowadziło głównie działalność oświatową dla potrzeb szkolnictwa łódzkiego, a także było siedzibą redakcji kilku łódzkich czasopism przyrodniczych. W okresie II wojny światowej kierownikiem Muzeum był Niemiec Ernst Koeppen, specjalista w zakresie muzealnictwa przyrodniczego. Nadał on wystawie wyraźnie regionalny charakter oraz zgromadził duży zbiór kręgowców okolic Łodzi. W latach 1945–1950 Muzeum było dalej samodzielną placówką oświatową. W roku 1952 zostało przekształcone w zamiejscowy oddział Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk, a w roku 1962, włączono je do Uniwersytetu Łódzkiego w ramach istniejącej wówczas Katedry Ewolucjonizmu. Dzisiejsze Muzeum Przyrodnicze działa w ramach struktur Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego przy Katedrze Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej. Przez wszystkie lata istnienia muzeum intensywnie pozyskiwano nowe eksponaty i kolekcje. Część współczesnych zbiorów posiada wartość historyczną i pochodzi jeszcze z czasów przedwojennych. W kolekcji znajdują się okazy rzadko eksponowane w polskich muzeach przyrodniczych. Liczbę wszystkich muzealiów szacuje się na ponad 100 000, a najliczniejszą ich grupę stanowią owady. W 2018 roku zakończona kompleksową rozbudowę i modernizację muzeum, dzięki którym powstało centrum o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, w którym prezentowane są nowoczesne wystawy popularyzujące nauki przyrodnicze. Znaczne zwiększenie powierzchni wystawienniczej i magazynowej (łącznie do około 800 m2) pozwoliło na utworzenie nowych ekspozycji oraz na prawidłowe przechowywanie i konserwację zbiorów.

dr hab. Jerzy Nadolski, prof. UŁ