Muzeum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 161
Warszawa 02-787
budynek Biblioteki Głównej SGGW, wejście C, I piętro

tel.: 22 59 358 00 lub 02
muzeumsggw@sggw.edu.pl

Dyrektor Biblioteki: dr Wojciech Woźniak
pracownicy: Anna Rudnicka

Muzeum czynne: pon. – pt. 9.00 – 16.00

Muzeum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Muzeum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Muzeum SGGW utworzone zostało w 2006 roku, a swoją działalność zainaugurowało wystawą „Z Marymontu na Ursynów” w styczniu 2008 roku. Z dniem 1 stycznia 2024 r. Muzeum SGGW stało się częścią Biblioteki Głównej SGGW. Siedzibą Muzeum jest budynek Biblioteki Głównej, w której znajdują się sale wystawowe o powierzchni 220 m². Muzeum gromadzi zbiory dotyczące historii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,  w tym historycznych poprzedników SGGW: Instytutu Agronomicznego w Marymoncie, Kursów Przemysłowo – Rolniczych przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa oraz Wyższej Szkoły Rolniczej w Warszawie. W zbiorach Muzeum znajdują się dokumenty i archiwalia, fotografie, wydawnictwa, broszury, skrypty, plansze dydaktyczne, zielniki, meble, spuścizny i pamiątki po osobach związanych z uczelnią, dyplomy pamiątkowe, medale oraz dary dla uczelni, a także dawna aparatura naukowo – badawcza, urządzenia pomiarowe, sprzęt laboratoryjny. Muzeum SGGW gromadzi i dokumentuje dziedzictwo akademickie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zaliczanej do najstarszych uczelni rolniczych w Europie. Prowadzi badania nad jej historią i podejmuje działania edukacyjne w tym zakresie. Działa również na rzecz międzypokoleniowej integracji środowiska akademickiego, czemu służą spotkania z cyklu „Kulturalny Czwartek” oraz koncerty organizowane we współpracy z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest miejscem, w którym każdy może sięgnąć do korzeni uniwersyteckiej tradycji.

mgr Karolina Grobelska

Dodaj komentarz