Muzeum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 161
Warszawa 02-787
budynek Biblioteki Głównej SGGW, wejście C, I piętro

tel.: 22 59 358 00 lub 02
muzeumsggw@sggw.pl
http://www.bg.sggw.pl/galeria/muzeum.html/

kustosz: mgr Karolina Grobelska

Muzeum czynne: pon. – pt. 9.00 – 16.00

Muzeum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Muzeum SGGW powołane zostało w 2006 r. zarządzeniem rektora. Od 1 października 2019 roku funkcjonuje jako jednostka ogólnouczelniana, wyodrębniona ze struktury Biblioteki Głównej SGGW. Siedzibą Muzeum jest Biblioteka Główna. Należy ono do grona najmłodszych muzeów uniwersyteckich w Polsce. Zostało otwarte dla publiczności w styczniu 2008 roku. Gromadzi zbiory dotyczące historii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz osób związanych z uczelnią i historycznymi poprzednikami SGGW: Instytutem Agronomicznym w Marymoncie, Kursami Przemysłowo – Rolniczymi przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa oraz Wyższą Szkołą Rolniczą w Warszawie.
W zbiorach Muzeum znajdują się dokumenty i archiwalia, fotografie, wydawnictwa, broszury, skrypty, plansze dydaktyczne, zielniki, meble, pamiątki po osobach związanych z uczelnią, dyplomy pamiątkowe, medale oraz dary dla uczelni, a także dawna aparatura naukowo – badawcza, urządzenia pomiarowe, sprzęt laboratoryjny. Muzeum SGGW dokumentuje i upowszechnia historię Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zaliczanej do najstarszych szkół rolniczych w Europie. Prowadzi działalność wystawienniczą i kulturalną, służy w procesie edukacji na rzecz historii oraz tradycji SGGW. Podejmuje również działania na rzecz międzypokoleniowej integracji środowiska akademickiego.

Stała ekspozycja: „Z Marymontu na Ursynów”.

Dodaj komentarz