Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Muzeum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
tel. 12 293 59 76

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Muzeum UEK

filart@uek.krakow.pl

Sala wystawowa Muzeum UEK – Budynek Główny, pok. 110; wystawy czasowe – gościnnie w sali wystawowej Biblioteki Głównej UEK. Zwiedzenie wystawy stałej i opcjonalnie zwiedzenie zabytkowej części Kampusu UEK jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem Muzeum.

opiekun Muzeum UEK: dr Tadeusz Filar

Muzeum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie powstało w 2004 roku; jego misją jest pielęgnowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa historycznego uczelni, istniejącej od 1925 roku kolejno pod różnymi nazwami (Wyższe Studium Handlowe, Akademia Handlowa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Akademia Ekonomiczna, Uniwersytet Ekonomiczny). Jednostka swoją tradycją nawiązuje do powołanego w 1974 roku Gabinetu Pamiątek Akademii Ekonomicznej w Krakowie, utworzonego przez wieloletniego dyrektora administracyjnego uczelni, a zarazem jej absolwenta – mgr. Józefa Tracza. Gromadził on wspomnienia, notatki i przedmioty związane z zasłużonymi pracownikami uczelni. W formule dostosowanej do realiów współczesności Muzeum UEK swoją misję ukierunkowuje zwłaszcza na wymiar edukacyjny – działania mające dostarczać społeczności akademickiej wiedzy niezbędnej dla podtrzymywania jej tożsamości. W 2016 roku sformułowana została koncepcja Wszechnicy Muzealnej Muzeum UEK w Krakowie – cyklicznych otwartych spotkań (prelekcji, wykładów) adresowanych do różnych grup akademickiej wspólnoty, w tym absolwentów, dawnych pracowników i innych zainteresowanych. Wystawa stała mieści się w zabytkowym gmachu z końca XIX wieku. Budynek ten, wzniesiony w stylu późnego historyzmu, zaprojektowany został przez dwóch wybitnych krakowskich architektów: Tadeusza Stryjeńskiego i Władysława Ekielskiego, jako siedziba Schroniska Fundacji księcia Aleksandra Lubomirskiego „dla chłopców opuszczonych lub złego prowadzenia się”. Po zlikwidowaniu Fundacji w 1952 roku przeszedł on na własność ówczesnej Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Nową odsłonę misji Muzeum UEK stara się rozwijać jego opiekun od 2015 roku – historyk, autor artykułów i publikacji książkowych dotyczących dziejów uczelni i jej społeczności, dr Tadeusz Filar.