Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bielańska 5
80-851 Gdańsk
tel. 58 523 37 55, 58 523 37 65

muzeum@ug.edu.pl

www.muzeum.ug.edu.pl

Otwarcie wystawy stałej planowane jest na rok 2021

dyrektor: mgr Marta Szaszkiewicz, e-mail: marta.szaszkiewicz@ug.edu.pl

pracownicy: mgr Magdalena Jaszcza, mgr Michalina Kuczkowska, mgr Maciej Terlecki

Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego

Uniwersytet Gdański – obecnie największa uczelnia na Pomorzu – powstał w 1970 roku w wyniku połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, których początki sięgają lat 1945–1946. Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego (MUG) to ogólnouczelniana jednostka, której celem jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie oraz udostępnianie materialnych i niematerialnych przejawów dziedzictwa uczelni i historii nauki, prowadzenie działalności na rzecz utrwalenia i upowszechnienia roli Uniwersytetu Gdańskiego w historii naukowej, politycznej i kulturalnej Trójmiasta, regionu i kraju, jak również wsparcie innych jednostek w tworzeniu kolekcji dydaktycznych na Uniwersytecie. Obecnie trwają prace nad wystawą stałą MUG, która zlokalizowana będzie w Gdańsku, w sercu Starego Miasta, w należącym do uczelni budynku przy ul. Bielańskiej 5.

Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego było do tej pory organizatorem i współorganizatorem dziewięciu wystaw czasowych dotyczących m.in. początków istnienia uczelni, kultury studenckiej czy strajków studenckich. W 2023 roku wystawa czasowa „Pionierki. Badaczki. Liderki. Kobiety gdańskiej nauki” otrzymała główną nagrodę w Konkursie Uczelni Fahrenheita za najbardziej innowacyjny i wpływający na społeczność akademicką projekt naukowy, dydaktyczny i organizacyjny. Muzeum jest organizatorem wykładów, warsztatów, zajęć dla dzieci. Włącza się aktywnie w organizację wydarzeń promocyjnych uczelni, m.in. pikniki naukowe, debaty oraz warsztaty. W 2022 roku Muzeum zadebiutowało podczas Europejskiej Nocy Muzeów. MUG jest również członkiem powołanej w 2022 roku sieci partnerskiej „RadUNIA Kultury”, którą tworzą instytucje kultury i nauki zlokalizowane na Starym Mieście w Gdańsku, takie jak: Muzeum Bursztynu – Muzeum Gdańska, Muzeum Nauki Gdańskiej – Muzeum Gdańska, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Oblackie Centrum Edukacji i Kultury, oraz Przedszkole Niepubliczne im. Panienki z Okienka w Gdańsku. Celem zainicjowanej współpracy jest wzmocnienie działalności kulturalnej na Starym Mieście oraz wzbogacenie oferty kulturalnej wymienionych instytucji.

Poza tworzeniem kolekcji i wystaw zadania realizowane przez MUG to prace dokumentacyjno-badawcze z zakresu historii Uniwersytetu Gdańskiego oraz jego poprzedniczek, a także animacja i koordynacja działań mających na celu upowszechnianie wiedzy o historii nauki w Gdańsku oraz regionie.

mgr Marta Szaszkiewicz