Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bielańska 5
80-851 Gdańsk
tel. 58 523 37 55, 58 523 37 65

muzeum@ug.edu.pl

www.muzeum.ug.edu.pl

Otwarcie wystawy stałej planowane jest na rok 2021

dyrektor: mgr Marta Szaszkiewicz, e-mail: marta.szaszkiewicz@ug.edu.pl

pracownicy: mgr Magdalena Jaszcza, e-mail: magdalena.jaszcza@ug.edu.pl

Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego (MUG) to utworzona w 2018 roku ogólnouczelniana jednostka, której nadrzędnym celem jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie oraz udostępnianie przedmiotów związanych z dziedzictwem akademickim Uniwersytetu Gdańskiego oraz historią nauki. Ta obecnie największa uczelnia na Pomorzu powstała w 1970 roku w wyniku połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, których początki sięgają lat 1945–1946.
Obecnie trwają prace na wystawą stałą MUG, która zlokalizowana będzie w Gdańsku, w sercu Starego Miasta, w należącym do uczelni budynku przy ul. Bielańskiej 5. W marcu 2020 roku MUG otworzyło pierwszą wystawę czasową, związaną z obchodzonym jubileuszem 50-lecia istnienia Uniwersytetu Gdańskiego. Poza tworzeniem wystaw główne zadania realizowane przez MUG to prace dokumentacyjno-badawcze nad historią Uniwersytetu Gdańskiego (w tym i badań prowadzonych na uczelni) oraz jego poprzedniczek, animacja i koordynacja (przy współpracy z innymi podmiotami) działań mających na celu upowszechnienie wiedzy o historii nauki w Gdańsku oraz regionie (także przed 1945 rokiem) oraz promocja działań UG (m.in. przez współorganizację promocji wydawnictw uczelnianych) z wykorzystaniem doskonałej lokalizacji w centrum miasta.