Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius
ul. Jagiellońska 15
31-010 Kraków
tel. 12 663 15 01, 12 422 05 49
collegiummaius.info@uj.edu.pl

www.maius.uj.edu.pl

wstęp płatny (aktualne ceny biletów na stronie internetowej)
listopad – marzec:
poniedziałek – piątek: 10.00–14.20
sobota: 10.00–13.30
kwiecień – październik:
poniedziałek, środa, piątek: 10.00–14.20
wtorek, czwartek: 10.00–17.20
sobota: 10.00–13.30
Szczegółowe warunki zwiedzania poszczególnych części Muzeum należy sprawdzić na stronie internetowej.

dyrektor: prof. dr hab. Krzysztof Stopka
zastępca dyrektora: dr Joanna Ślaga
pracownicy:
Dział Zbiorów Muzealnych: dr Maciej Kluza (kierownik), mgr Marcin Banaś, mgr Beata Frontczak, mgr Maria Natalia Gajek, mgr Grażyna Grzechnik-Correale, dr Anna Jasińska, mgr Róża Książek-Czerwińska, lic. Małgorzata Malkiewicz, mgr Joanna Sławińska, dr Małgorzata Taborska, dr hab. Ewa Wyka
Dział Strategii i Rozwoju z Sekcją Dokumentacji Fotograficznej i Audiowizualnej: mgr Katarzyna Zięba (kierownik), Janusz Kapik, mgr inż. Janusz Kozina, Jacek Kumański, mgr Bogusław Sławiński (kierownik sekcji), dr Jakub Osiecki, mgr inż. Grzegorz Zygier
Dział Oświatowy:  mgr Magdalena Czarnecka, mgr Desisława Christozowa-Gurgul, Alicja Ciemięga, Justyn Jędraszewski, Wioletta Kolbusz-Lasa, mgr Barbara Łagan, mgr Danuta Kulesza, mgr Anna Lohn (kierownik), Paweł Siemianowski, Karolina Wawok
Dział Konserwacji: mgr Jolanta Pollesch (kierownik), Robert Adamczyk, mgr inż. Agata Łoboda, mgr Beata Skalmierska, Stanisław Tarnowski, Bronisław Kowalczyk, mgr Michał Bosek
Główny Inwentaryzator: dr Natalia Bahlawan
Dział Administracyjno-Gospodarczy: mgr Rita Kopczyńska (kierownik), mgr Joanna Czpak, Grażyna Drożdż, Grażyna Herbst, Małgorzata Jania, mgr Łukasz Lebioda, Krystyna Tarnowska, Wanda Szopa, Danuta Tarko, mgr Jowita Małek
Wewnętrzna Służba Ochrony: Jarosław Juszczak (szef ochrony), Marzena Aletańska-Sitko, Barbara Cygan, Marcin Dusza, Stanisław Idzik, lic. Zofia Kałuża, Kazimierz Kostrz, Marcin Madej, Stanisław Markut, Janusz Migas, Jan Nęcek, Krzysztof Setkowicz, Paweł Śliwa, Robert Wścisło

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego powołano w drodze decyzji senatu uniwersyteckiego w 1947 roku. Obok Biblioteki Jagiellońskiej i Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego jest ono w grupie jednostek pozawydziałowych. Jego organizację i szczegółowe zadania określa odrębny regulamin.
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego jest jedną z największych instytucji tej grupy muzealnej. Wywodzi się z założonego w 1867 roku przez profesora Józefa Łepkowskiego Gabinetu Archeologicznego, a ulokowane jest w najstarszym z budynków uczelni – Collegium Maius. Gmach ten należy do nielicznych zachowanych w Europie kontynentalnej średniowiecznych budowli europejskich. Budynek mający swe początki w XV wieku był i pozostaje miejscem naukowych dysput, historycznych badań, a także niezwykle ważnych wydarzeń kulturalnych Krakowa. Przez dekady Uniwersytet i jego dziedzictwo, Muzeum i jego kolekcja stały się niezwykle istotnym elementem kulturowego krajobrazu Krakowa.
Kolekcja muzealna nawiązuje do dziejów najstarszej polskiej uczelni, historii nauki i spuścizny profesorów. W zbiorach Muzeum odnaleźć można m.in. liczący ponad 2000 obiektów zbiór instrumentów naukowych, obejmujący eksponaty z większości dyscyplin naukowych: astronomii, geodezji, nawigacji, fizyki, matematyki, chemii, biologii, miar i wag. Podstawę kolekcji stanowią przyrządy będące dawnym wyposażeniem pracowni uniwersyteckich, w tym pierwszej Katedry Fizyki powstałej w 1778 roku, Obserwatorium Astronomicznego, pierwszego Zakładu Chemicznego (1782) i innych. Do najcenniejszych obiektów zaliczane są m.in. instrumenty astronomiczne datowane od XI do XIX wieku, globusy (XVI–XIX wiek), naczynia chemiczne z końca XVIII wieku czy, zespół instrumentów kriogenicznych (druga połowa XIX wieku).
Zbiory Malarstwa Muzeum UJ liczą ponad 1400 obrazów; najstarszy z nich pochodzi z końca XV wieku. Jądrem kolekcji malarstwa jest zespół portretów profesorów najstarszej polskiej uczelni: zbiór 28 portretów nowożytnych akademików krakowskich oraz analogiczne obrazy z XIX i XX wieku. Kolekcja wizerunków profesorów jest najstarszą i najbogatszą tego typu kolekcją w Polsce. Niezwykle cenne i różnorodne są także znajdujące się w Muzeum UJ kolekcje rzeźby, grafiki, rzemiosła artystycznego, a także pokaźny zbiór fotografii.
Część kolekcji muzealnej jest prezentowana w 20 salach ekspozycji stałej, której treść odnosi się do dziejów Uniwersytetu i społeczności akademickiej. Pośród zrekonstruowanych pomieszczeń znajdują się dawna biblioteka, jadalnia profesorska czy uniwersyteckie skarbce. Parterowa część budynku, mieszcząca dawne lektoria, jest przestrzenią, gdzie prezentowane są wystawy czasowe oraz interaktywne. Projekty wystaw interaktywnych realizowane są od 2000 roku.
Gmach Collegium Maius, będący nade wszystko siedzibą Muzeum UJ, nie przestaje pełnić funkcji reprezentacyjnej dla Uniwersytetu. W jego wnętrzach odbywają się regularne posiedzenia Senatu UJ, promocje uniwersyteckie, spotkania z najważniejszymi gośćmi, konferencje naukowe. Rokrocznie właśnie tutaj rozpoczyna się uroczysty pochód inauguracyjny.

mgr Joanna Ślaga

Dodaj komentarz