Adres:

 

ul. Dewajtis 5 (domek nr 6)

01-815 Warszawa,

 

tel. 22/561 89 96,

www.muzeum.uksw.edu.pl

 

Muzeum zostało zamknięte.

 

[singlepic id=8 w=320 h=240 float=left]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzeum UKSW zostało utworzone mocą decyzji JM Rektora ks. prof. dr. hab. Henryka Skorowskiego (Zarządzenie Rektora nr 10/2011) z dniem 1 lutego 2011 r. Muzeum funkcjonowało jako wyodrębniona jednostka ogólnouczelniana, której celem było prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej i kulturalnej w zakresie gromadzenia, przechowywania, konserwacji i udostępniania zbiorów związanych z historią Uniwersytetu, postacią Patrona uczelni, a także w powiązaniu z profilem dyscyplin nauki i kierunków kształcenia.
 
Podstawowe zadania Muzeum sprowadzały się do kolekcjonowania zabytkowych przedmiotów ruchomych i dokumentów o wartości historycznej (pieczęcie, odznaczenia, medale, dyplomy, druki ulotne, rękopisy, fotografie, dzieła sztuki, meble i in.), symboli uczelnianych (godło, sztandary, flagi, insygnia, stroje akademickie) oraz dzieł sztuki. Siedzibą Muzeum UKSW było dawne eremitorium wzniesione w 1733 r. staraniem biskupa warmińskiego Krzysztofa Szembeka w obrębie eremu należącego wówczas do zakonu kamedułów, a później (w XX w. – do 1954 r.) do księży marianów.

 
Uroczysta inauguracja Muzeum UKSW odbyła się w obecności członków Senatu Uniwersytetu w dniu 26 maja 2011 r. Podczas uroczystości JM Rektor ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski pobłogosławił Muzeum i otworzył stałą wystawę „Z dziejów naszego Uniwersytetu”. Pierwsza ekspozycja stała ukazywała w zarysie historię Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999) oraz dzieło utworzenia Uniwersytetu i jego inaugurację. Ekspozycja była ponadto miejscem upamiętnienia tragicznie zmarłego Rektora UKSW ks. prof. dr. hab. Ryszarda Rumianka. Zwiedzający mogli zapoznać się z biografią i dorobkiem śp. ks. Rektora, a także z pamiątkami po Nim ofiarowanymi do zbiorów przez pp. Barbarę i Sławomira Cichockich. Niezwykłym obiektem w tej kolekcji była sutanna, którą ks. Rektor miał na sobie podczas lotu samolotem na uroczystości w Katyniu 10 kwietnia 2010 r. Tę część ekspozycji stałej przygotowano korzystając z plansz i pamiątek zaprezentowanych na wystawie czasowej zorganizowanej w ramach uroczystych obchodów 1. rocznicy śmierci ks. Rektora prof. dr hab. R. Rumianka (i 4 innych osób związanych z z UKSW, które zginęły w katastrofie pod Smoleńskiem). W drugą rocznicę śmierci śp. Rektora R. Rumianka Muzeum przygotowało wystawę zmienną pt. „Pamiątki z podróży”. W końcu 2012 r. Muzeum zaprezentowało w swojej siedzibie dwie wystawy zmienne: „Zło dobrem zwyciężał. Bł. ks. Jerzy Popiełuszko (1947-1984)” i „Boże Narodzenie w sztuce” (karty świąteczne).

 

Na wystawie „Z dziejów naszego Uniwersytetu” widzowie mogli też zapoznać się z częścią kolekcji Piotra Latawca (dyrektor Biblioteki UKSW), w tym m.in. z unikatowymi drukami z pierwszych lat ATK, fotografiami z pobytu ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego i ks. kardynała Karola Wojtyły na Kongresie Biblistów w 1970 r., czy też wizytą Rektora i delegacji Senatu i pracowników UKSW w 2001 r. w Watykanie w związku z nadaniem papieżowi Janowi Pawłowi II tytułu doktora honoris causa naszego Uniwersytetu. Z kolei przekaz Juliana Macha ilustrował początki studenckiego Teatru ATEKA (1968-1971). Ponadto w specjalnie zaaranżowanej witrynie prezentowane są nagrody i medale, jakie otrzymał nasz Uniwersytet w ostatnich kilku latach (przekaz z biura JM Rektora). Charakter muzealny ekspozycji uwydatniała rzeźba autorstwa Edwarda Jelińskiego, przedstawiająca postać Patrona Uniwersytetu – kardynała Stefana Wyszyńskiego (własność ks. prof. dr. hab. Jana Przybyłowskiego).

 

Zapraszamy do Muzeum i zachęcamy do współpracy z naszą placówką, zarówno w dziele wzbogacania zbiorów, jak i poszerzania form działalności na rzecz całej społeczności akademickiej.

Muzeum zostało zlikwidowane w 2012 r.
 
[nggallery id=5]

Dodaj komentarz