Muzeum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
tel. 22 561 88 00

promocja@uksw.edu.pl
www.muzeumuksw.edu.pl

wstęp bezpłatny, po umówieniu się z pracownikiem Biura Informacji i Promocji

Muzeum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Muzeum otwarto w sierpniu 2020 roku – z okazji 20-lecia przekształcenia Akademii Teologii Katolickiej w szerokoprofilowy Uniwersytet. Historia, którą opowiada Muzeum, zaczyna się więc dużo wcześniej, bo już w roku 1954, gdy powstała ATK. Są to dzieje skomplikowane, pełne napięć, zwłaszcza u początków, związane z podwójnym: państwowym i kościelnym statusem Akademii. Ostatnie dwie dekady to natomiast spełnianie przez młodą uczelnię ambicji i planów, którym przez niemal pół wieku na przeszkodzie stał system polityczny. Zgromadzone w muzeum dokumenty i pamiątki pokazują bezprecedensowy rozwój: od skromnych początków w pokamedulskich budynkach na warszawskich Bielanach do nowoczesnego Uniwersytetu prowadzącego dydaktykę i badania w wielu obszarach nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i medycznych.
Zbiory muzealne zostały udostępnione w formie ekspozycji stacjonarnej oraz muzeum cyfrowego. Dla zwiedzających przygotowano salę pamięci i tradycji, którą wydzielono z uniwersyteckiej kaplicy, stanowiącej historyczne centrum uczelni i jej duchowy rdzeń. To tutaj w grudniu 1961 roku swoje pierwsze kroki skierował kardynał Stefan Wyszyński, gdy przybył z pierwszą oficjalną wizytą na ATK. Ukazanie związków Prymasa Wyszyńskiego z uczelnią jest ważnym elementem ekspozycji Muzeum, zarówno stacjonarnego, jak i cyfrowego.
Wśród pokazywanych artefaktów znalazły się portrety rektorów uczelni, zabytkowe szaty i naczynia liturgiczne, krzesło rektorskie, a także fotografie dokumentujące przełomowe wydarzenia i codzienne życie studenckie. Unikatowym eksponatem jest wyhaftowane z najcenniejszej na świecie nici – bisioru – godło UKSW.
Zbiory, w niewielkim wycinku zaprezentowane stacjonarnie, uzupełnia muzeum cyfrowe, dostępne nie tylko poprzez stronę internetową, ale także dzięki zainstalowanemu w sali pamięci panelowi multimedialnemu. W wersji cyfrowej można oglądać zabytkowe księgi z kolekcji Biblioteki Głównej UKSW, fotografie i dokumenty; udostępniono również do odsłuchania niezwykle cenne nagrania przemówień kardynała Wyszyńskiego skierowanych do społeczności akademickiej ATK. Zainteresowani znajdą tu informacje oraz fotografie dotyczące kluczowych dla ATK i UKSW postaci – wybitnych profesorów i gości, w tym wykaz doktorów honorowych Uniwersytetu i jego poprzedniczki.
Jedną z ciekawostek i niezwykle wartościowych pamiątek jest protokół z posiedzenia Senatu Akademii Teologii Katolickiej z 1955 roku, na którym przyjęto uchwałę kończącą proces przeprowadzenia habilitacji ks. dr. Karola Wojtyły, obronionej w 1954 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W muzeum cyfrowym udostępniono zaledwie część archiwalnych zbiorów UKSW, liczących ponad 17 tysięcy fotografii i setki tomów dokumentów. Ta spuścizna będzie coraz szerzej opracowywana i udostępniana.

Tekst: Alicja Wysocka, współpr. Małgorzata Jendryczka oraz Zespół Biblioteki Głównej