Muzeum Uniwersyteckie
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. Karola Szymanowskiego 3
85-074 Bydgoszcz
tel. 52 32 66 448

muzeum.uniwersyteckie@ukw.edu.pl

www.muzeum-uniwersyteckie.ukw.edu.pl

Biuro muzeum jest czynne od poniedziałku do piątku w godz..: 9:00-15:00
Ekspozycja muzealna dostępna jest dla zwiedzających w godzinach pracy Biblioteki UKW
pon. – pt.: 8.30-19.00, sobota: 10.00-17.00, niedziela: nieczynne).
Zwiedzanie, wraz z komentarzem pracownika muzeum, możliwe jest jednak jedynie po wcześniejszym kontakcie drogą telefoniczną lub mailową, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00
Muzeum jest nieczynne we wszystkie święta państwowe, dni ustawowo wolne od pracy oraz w Wielką Sobotę i Wigilię.

dyrektor: dr Aldona Chlewicka-Mączyńska
pracownicy: mgr Joanna Gurgul email: joannagu@ukw.edu.pl, dr Sławomir Łaniecki e-mail: slawomir.laniecki@ukw.edu.pl

Muzeum Uniwersyteckie

Muzeum powołano Zarządzeniem nr 26/2016/2017 Rektora UKW z dnia 6 lutego 2017 r. ws. Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. W strukturze Biblioteki utworzono wówczas Oddział Zbiorów Muzealnych, a w nim Sekcję – Muzeum Uniwersyteckie. Uroczystego otwarcia Muzeum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego dokonano 27 czerwca 2019 roku.

Misją Muzeum jest gromadzenie pamiątek związanych z Wyższą Szkołą Nauczycielską (utworzoną w 1969 roku) oraz jej następczyniami: Wyższą Szkołą Pedagogiczną (1974–2000) i Akademią Bydgoską (2000–2005), a wreszcie z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego (od 2005), jak również pozyskiwanie wartościowych zabytków przeszłości.

Zasadnicza część zbiorów ilustruje rozwój uczelni jako instytucji akademickiej (jej struktury i infrastruktury) oraz odnosi się do osób związanych z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego – pracowników, studentów, absolwentów, a także jednostek współpracujących z UKW. Ważnym zadaniem Muzeum jest ukazywanie osiągnięć społeczności akademickiej – naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych, artystycznych, sportowych i innych – oraz życia codziennego Uniwersytetu (toku studiów, karier pracowników). Obiekty przekazywane są do kolekcji muzealnej przez jednostki uczelniane oraz indywidualnych ofiarodawców. Do dotychczasowych donacji należą m.in. dokumenty odnoszące się do działalności uczelni (sprawozdania, dyplomy – m.in. doktorów honoris causa, nominacje profesorskie), wybitne prace uczonych, zdjęcia (Archiwum Fotograficzne Andrzeja Obiały), nagrania (wywiady, uroczystości), serwisy informacyjne, czasopisma (w tym gazetki studenckie), obiekty pamiątkowe (insygnia, sztandary, odznaczenia, puchary, portrety, plany i in.), a także elementy wyposażenia mające znaczenie dla historii Uniwersytetu.

Tworzone są zespoły archiwalne związane z działalnością chórów (Zespół Pieśni Dawnej), klubów studenckich (Beanus’70), organizacji związkowych („Solidarność”, ZNP), społecznych (Akademicki Krąg Instruktorski), sportowych (AZS). Równolegle odbywa się także selekcja wyposażenia i sprzętu badawczego oraz dydaktycznego pod kątem przydatności dla muzeum uczelnianego.

Zbiory są magazynowane i eksponowane w gmachu Biblioteki UKW. Ekspozycje czasowe można oglądać w różnych budynkach Uniwersytetu. Część obiektów jest także prezentowana online: w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej (www.kpbc.ukw.edu.pl), w bazie „Pamięć Bydgoszczan – archiwum historii mówionej” (www.pamiecbydgoszczan.ukw.edu.pl) oraz w uniwersyteckim repozytorium (www.repozytorium.ukw.edu.pl).

dr Aldona Chlewicka-Mączyńska