Muzeum Uniwersyteckie
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. Karola Szymanowskiego 3
85-074 Bydgoszcz
tel. 52 32 66 448

muzeum.uniwersyteckie@ukw.edu.pl

www.muzeum-uniwersyteckie.ukw.edu.pl

Biuro muzeum jest czynne od poniedziałku do piątku w godz..: 9:00-15:00
Ekspozycja muzealna dostępna jest dla zwiedzających w godzinach pracy Biblioteki UKW
pon. – pt.: 8.30-19.00, sobota: 10.00-17.00, niedziela: nieczynne).
Zwiedzanie, wraz z komentarzem pracownika muzeum, możliwe jest jednak jedynie po wcześniejszym kontakcie drogą telefoniczną lub mailową, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00
Muzeum jest nieczynne we wszystkie święta państwowe, dni ustawowo wolne od pracy oraz w Wielką Sobotę i Wigilię.

dyrektor: dr Aldona Chlewicka-Mączyńska
pracownicy: mgr Olga Cuske, email: olga.c@ukw.edu.pl
mgr Joanna Gurgul email: joannagu@ukw.edu.pl
dr Sławomir Łaniecki e-mail: slawomir.laniecki@ukw.edu.pl

Muzeum Uniwersyteckie
Muzeum powstało Zarządzeniem nr 26/2016/2017 Rektora UKW z dnia 6 lutego 2017 roku ws. Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki UKW. W strukturze Biblioteki utworzono Oddział Zbiorów Muzealnych, a w nim Sekcję – Muzeum Uniwersyteckie. Pismem okólnym Rektora UKW Nr 17/2016/2017 z dnia 11 lipca 2017 r. powołany został Zespół ds. Organizacji Muzeum Uniwersyteckiego, w skład którego weszli: muzealnik, historycy sztuki, historyk, kierownik Biura Rektora oraz dyrektor Biblioteki.
Obiekty muzealne są systematycznie przekazywane przez jednostki uczelni oraz przez indywidualnych ofiarodawców. Gromadzone materiały dotyczą historii, organizacji, działalności naukowej, dydaktycznej, sportowej i kulturalnej, jak również życia społecznego, utworzonej w 1969 roku szkoły wyższej (od 2005 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego). Są to sprawozdania, zdjęcia (Archiwum Fotograficzne Andrzeja Obiały), nagrania (wywiady, uroczystości), serwisy informacyjne, czasopisma (w tym gazetki uczniowskie), dyplomy (m.in. doktorów honoris causa), obiekty pamiątkowe (insygnia, sztandary, odznaczenia, kielnie, puchary, portrety), plany. Z uczelnianych budynków przekazywane są również obiekty dawnego wyposażenia
Tworzone są zespoły archiwalne związane z działalnością chórów (Zespół Pieśni Dawnej), klubów studenckich (Beanus), organizacji związkowych („Solidarność”), społecznych (Akademicki Krąg Instruktorski), sportowych (AZS). Równolegle odbywa się także selekcja wyposażenia i sprzętu badawczego oraz dydaktycznego pod kątem przydatności dla muzeum uczelnianego.
Zbiory są magazynowane i eksponowane w gmachu Biblioteki UKW. Ekspozycje czasowe znajdą się w różnych budynkach Uniwersytetu. Utworzona została strona internetowa. Obiekty prezentowane są także w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej (www.kpbc.uk.edu.pl), bazie „Pamięć Bydgoszczan – archiwum historii mówionej” (www.pamiecbydgoszczan.ukw.edu.pl) i uniwersyteckim repozytorium (www.repozytorium.ukw.edu.pl).
Rok 2019 jest jubileuszowy. Uczelnia obchodzi 50. rocznicę utworzenia. Z tej okazji, zaprezentowanych zostanie kilka wystaw: w kwietniu – wystawa poświęcona historii uczelni, latem – „WOLNOŚĆ WOLNYCH LUDZI – DEKADA 1980-1990 W BYDGOSKIEJ WSP”, a jesienią -„Historyczne budynki UKW”.

dr Aldona Chlewicka-Mączyńska