Archiwum i Muzeum Uniwersytetu Łódzkiego
Pałac Biedermanna, ul. Franciszkańska 1/5
91-431 Łódź
Zwiedzanie i wszystkie inne sprawy organizacyjne muzeum: Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Pomorska nr 149/153,
90-236 Łódź
tel. 42 635 57 26
e-mail: archiwum@uni.lodz.pl; dararch@uni.lodz.pl

wstęp bezpłatny
poniedziałek – piątek: 9.00–15.30 (po uzgodnieniu telefonicznym z kierownikiem; istnieje możliwość ustalenia innych dni i godzin)

kierownik: dr Dariusz Klemantowicz
pracownicy: mgr Elwira Grabowska-Stefko, mgr Michał Kop, mgr Agnieszka Mikołajczyk-Jarno, mgr Karol Pietrzyk, Mgr Agnieszka Ziomek

Archiwum i Muzeum Uniwersytetu Łódzkiego
Idea utworzenia muzeum uniwersyteckiego w Łodzi pojawiła w latach 90. XX wieku. Wraz z przejęciem i wyremontowaniem na potrzeby Uniwersytetu Łódzkiego pałacu znanego przemysłowca Alfreda Biedermanna (1866–1936) powstała koncepcja założenia muzeum na 60. rocznicę powstania UŁ (2005) i przeznaczenia na ten cel kilku pomieszczeń z nowo pozyskanej rezydencji. Potrzeba pozyskania przestrzeni na sale wykładowe i magazyny biblioteczne historii sztuki i kulturoznawstwa okazała się jednak bardziej paląca. Projekt utworzenia muzeum nie upadł, ale został przesunięty w czasie. W 2008 roku pojawiła się koncepcja zorganizowania go w reprezentacyjnych pomieszczeniach Rektora UŁ w Pałacu Biedermanna. Organizacją zajęli się pracownicy Archiwum UŁ. Podstawą zbiorów są materiały gromadzone przez Archiwum – dlatego też muzeum uniwersyteckie stanowi integralną część Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego. Uroczyste jego otwarcie nastąpiło w dniu 26 maja 2008 roku, z okazji 63. rocznicy powstania uczelni. Połączone Archiwum i Muzeum UŁ stanowi jeden nierozerwalny organizm o dwóch specyficznych kierunkach działalności, które nawzajem się uzupełniają. Zgromadzone zbiory nie tylko obrazują historię Uniwersytetu Łódzkiego, losy jego wykładowców i studentów, ale także przybliżają wspólne dziedzictwo Łodzi, regionu łódzkiego, wreszcie – Polski. Miejsce, w którym znajduje się Muzeum − reprezentacyjna część Pałacu Biedermanna – stworzyło jednocześnie możliwość przedstawienia dziejów rodu Biedermannów na tle wnętrz rezydencji łódzkiego przemysłowca. W Muzeum można zwiedzać następujące wystawy stałe: „Ze zbiorów Archiwum UŁ”, „Początki UŁ”, „Biedermannowie na starej fotografii”, „Profesor Witold Broniewicz, polski prawnik z Litwy”, „Z dziejów pedagogiki społecznej na Uniwersytecie Łódzkim”, „Zabytkowe przyrządy naukowe”.