Archiwum i Muzeum Uniwersytetu Łódzkiego
Pałac Biedermanna, ul. Franciszkańska 1/5
91-431 Łódź
Zwiedzanie i wszystkie inne sprawy organizacyjne muzeum: Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Pomorska nr 149/153,
90-236 Łódź
tel. 42 635 57 26
e-mail: archiwum@uni.lodz.pl; dararch@uni.lodz.pl

wstęp bezpłatny
poniedziałek – piątek: 9.00–15.30 (po uzgodnieniu telefonicznym z kierownikiem; istnieje możliwość ustalenia innych dni i godzin)

kierownik: dr Dariusz Klemantowicz
pracownicy: Karolina Dreszer, mgr Elwira Grabowska-Stefko, Agnieszka Jończyk, mgr Michał Kop, mgr Karol Pietrzyk, mgr Agnieszka Ziomek

Archiwum i Muzeum Uniwersytetu Łódzkiego

Idea utworzenia muzeum uniwersyteckiego w Łodzi pojawiła w latach 90. XX wieku. Wraz z przejęciem i wyremontowaniem na potrzeby Uniwersytetu Łódzkiego pałacu znanego przemysłowca Alfreda Biedermanna (1866–1936) powstała koncepcja założenia muzeum na 60. rocznicę powstania UŁ (2005) i przeznaczenia na ten cel kilku pomieszczeń z nowo pozyskanej rezydencji. Potrzeba zagospodarowania przestrzeni na sale wykładowe i magazyny biblioteczne historii sztuki i kulturoznawstwa okazała się jednak bardziej paląca. Projekt utworzenia muzeum nie upadł, ale został przesunięty w czasie. W 2008 roku pojawiła się koncepcja zorganizowania go w reprezentacyjnych pomieszczeniach Rektora UŁ w Pałacu Biedermanna. Organizacją zajęli się pracownicy Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego. Podstawą zbiorów są materiały gromadzone przez Archiwum UŁ, którego muzeum uniwersyteckie stanowi integralną część. Uroczyste otwarcie instytucji nastąpiło 26 maja 2008 roku, z okazji 63. rocznicy powstania uczelni. Połączone Archiwum i Muzeum UŁ stanowią jeden organizm o dwóch specyficznych kierunkach działalności, które nawzajem się uzupełniają. Zgromadzone zbiory nie tylko obrazują historię Uniwersytetu Łódzkiego, losy jego wykładowców i studentów, ale także przybliżają wspólne dziedzictwo Łodzi, regionu łódzkiego, wreszcie – Polski. Miejsce, w którym znajduje się Muzeum − reprezentacyjna część Pałacu Biedermanna – daje jednocześnie możliwość przedstawienia dziejów rodu Biedermannów na tle wnętrz rezydencji łódzkiego przemysłowca. W Muzeum można zwiedzać następujące wystawy stałe: „Ze zbiorów Archiwum UŁ”, „Początki UŁ”, „Biedermannowie na starej fotografii”, „Profesor Witold Broniewicz, polski prawnik z Litwy”, „Z dziejów pedagogiki społecznej na Uniwersytecie Łódzkim”, „Zabytkowe przyrządy naukowe”, „Profesor Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska – wybitny prawnik, legenda Uniwersytetu Łódzkiego”.