Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Bukowska 70
60-812 Poznań
tel. 61 854 71 21 (Muzeum)
tel. 61 854 64 66 (Archiwum Fotograficzne)
muzeum@ump.edu.pl

www.muzeum.ump.edu.pl

wstęp bezpłatny
poniedziałek – piątek: 10.00–15.00
dla grup konieczna wcześniejsza rezerwacja telefoniczna

kierownik: mgr Łucja Stasik
pracownicy: mgr Ewa Sumelka

Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Pomysłodawcą powstania Muzeum był organizator i pierwszy dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego prof. Adam Wrzosek, kierownik Katedry i Zakładu Historii i Filozofii Medycyny UP.
W 1920 roku w ramach Zakładu powstało Muzeum Historii Medycyny – drugie, po krakowskim, muzeum tego typu w Polsce. Z powodu braku ksiąg inwentarzowych trudno opisać jego zbiory. Większość z nich nie zachowała się – zostały zniszczone podczas okupacji hitlerowskiej. Po wojnie eksponatów w zasadzie nie zbierano, a muzeum formalnie przestało istnieć w 1950 roku.
Od 1980 roku dzieło gromadzenia materialnych śladów historii medycyny podjął prof. Roman Meissner, który 1 października 1980 roku objął kierownictwo Samodzielnej Pracowni Historii Medycyny (dzisiejsza Katedra i Zakład Historii Nauk Medycznych). Dnia 9 listopada 1989 roku rektor AM prof. Antoni Pruszewicz dokonał uroczystego otwarcia Muzeum w siedzibie Zakładu przy ul. Sierocej 10. Najstarsze eksponaty – pamiątki po Karolu Marcinkowskim oraz instrumentarium prof. Heliodora Święcickiego – pochodziły jeszcze z przedwojennych zbiorów prof. Wrzoska.
Do marca 2004 roku Muzeum działało jako część Zakładu Historii Nauk Medycznych. Następnie przekształcono je w odrębną jednostkę ogólnouczelnianą, która działa na podstawie statutu uczelni. Obecnie Muzeum mieści się w uniwersyteckim Centrum Stomatologii przy ul. Bukowskiej 70. Zajmuje łącznie 278 m2, z czego 198 m2 to rozlokowana na dwóch poziomach powierzchnia wystawiennicza. Mniejsze eksponaty są prezentowane w szklanych gablotach, większe w wydzielonych szklanymi taflami przestrzeniach.
Muzeum gromadzi przedmioty związane z historią poznańskiej uczelni medycznej i jej wybitnych przedstawicieli oraz rozwojem medycyny i farmacji. Eksponaty są podzielone według dziedzin (chirurgia, laryngologia, okulistyka, anestezjologia itd.) oraz na malarstwo, fotografię, rzeźbę, dokumenty, medale oraz varia. Kolekcja liczy 2500 eksponatów, a w jej skład wchodzą obiekty przekazane przez katedry, zakłady i kliniki Uniwersytetu oraz przedmioty podarowane przez osoby prywatne.

Dodaj komentarz