Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Żeligowskiego 7/9
90-752 Łódź

kierownik: dr Maria Biegańska-Płonka

Za początek rozwoju szkolnictwa medyczno-wojskowego w Łodzi należy przyjąć dzień 31 lipca 1945 roku, kiedy to powstała Szkoła Młodszych Oficerów Służb Zdrowia, która w latach 1947–1950 funkcjonowała jako Centrum Wyszkolenia Sanitarnego, a później do 1958 roku jako Wojskowe Centrum Wykształcenia Medycznego. W dniu 15 czerwca 1958 roku utworzono tu w Łodzi pierwszą w Polsce Wojskową Akademię Medyczną. Patronem uczelni wojskowej został w 1975 roku gen. dyw. prof. dr med. Bolesław Szarecki.

Historia uczelni jest ściśle związana z Zakładem Historii Medycyny, przy którym powstało Muzeum Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia, otwarte 22 stycznia 1972 roku. Budynek, w którym mieści się muzeum, ma bardzo ciekawą historię. Zbudowany na koszary armii carskiej, pełnił różne role, odzwierciedlające historię miasta, regionu i państwa. W okresie międzywojennym stacjonował tam pułk piechoty im. Strzelców Kaniowskich, natomiast w pierwszych miesiącach okupacji niemieckiej gmach był zaadaptowany na szpital dla rannych żołnierzy z września 1939 roku. Po wojnie znajdowały się tu kolejno szkoły oficerskie.

Muzeum przybliża odbiorcom tradycje i osiągnięcia woskowej i cywilnej służby zdrowia oraz rozwój szkolnictwa medycznego. Ekspozycja ma charakter chronologiczny. Obiekty w muzeum zostały także podzielone na kilka grup tematycznych: sprzęt medyczny, mundury służby zdrowia, dokumenty, starodruki, odznaki i medale.. Najstarsze prezentowane w gablotach sprzęty farmaceutyczne pochodzą z XVII i XIX wieku. Oddzielną sekcję stanowią eksponaty dotyczące I wojny światowej; szczególną uwagę zwrócić tu należy na zachowane zestawy chirurgiczne, kolekcje odłamków i pocisków wydobytych przez lekarzy frontowych z ciał rannych. Kolejny dział przedstawia funkcjonowanie polskiej służby zdrowia w okresie międzywojennym i w latach II wojny światowej. Ponadto w muzeum znajduje się wiele obiektów pochodzących z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie; szczególne miejsce zajmuje także zbiór związany z postacią patrona WAM, generała Bolesława Szareckiego. Ostatni chronologicznie dział obejmuje dokumenty, pamiątki i mundury pracowników Polskiej Służby Zdrowia w ramach ONZ na Bliskim Wschodzie. Oprócz tego w muzeum znajdują się unity stomatologiczne, a także gabinet dentystyczny z lat 60. XX wieku.

Obecnie Kierownikiem Zakładu Medycyny, Farmacji i Medycyny Wojskowej jest dr .med. Maria Biegańska-Płonka. Muzeum nie zatrudnia pracowników etatowych. Wstęp do muzeum był bezpłatny po wcześniejszym umówieniu się z kierownikiem jednostki; obecnie instytucja jest w reorganizacji.

dr Maria Biegańska-Płonka