Muzeum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
tel. 12 662 42 08
danuta.gajewska@urk.edu.pl

https://biblioteka.urk.edu.pl/index/site/6340

wstęp bezpłatny
poniedziałek – piątek: 8.30–15.30
Zwiedzanie wystawy po wcześniejszym uzgodnieniu

dyrektor Biblioteki: mgr Paweł Jakubiec
pracownicy Muzeum: mgr Danuta Gajewska

Muzeum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
Muzeum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja powstało w 1976 roku, na mocy zarządzenia nr 8/76 Rektora Akademii Rolniczej prof. dr. hab. Tadeusza Wojtaszka, jako jednostka w strukturze Biblioteki Głównej. Organizatorem Muzeum był dr inż. Zdzisław Kosiek, Dyrektor Biblioteki w latach 1962–1990. Profesor Wojtaszek i dr Kosiek należeli do pokolenia, którego młodość przypadła na lata II wojny światowej. Doświadczeni przez los, zaangażowani w walkę w BCh i AK, rozumieli, jak ważna jest praca dla teraźniejszości i przyszłości, ale również dokumentacja dziejów. Byli miłośnikami przyrody, literatury i historii, naukowcami, a równocześnie ludźmi czynu. Zgromadzone zbiory były i są eksponowane przez kolejne pokolenia bibliotekarzy, jako wystawy towarzyszące jubileuszom Uniwersytetu Rolniczego.
Muzeum UR dokumentuje historię Uczelni, dzieje ludzi, którzy ją tworzyli, i ich dorobek naukowy. Zbiór muzealiów jest bogaty i różnorodny. Inwentarz artystyczno-historyczny zawiera fotografie, portrety, albumy, tableau, medale pamiątkowe, dyplomy honorowe, legitymacje, odznaczenia, sztandary, pamiątki osobiste. W dziale technicznym są: wagi, przyrządy optyczne, geodezyjne, pomiarowe, meteorologiczne, fotograficzne, kinematograficzne oraz komputery. Wiele obiektów z tej kolekcji zostało opisanych w Katalogu zbiorów Muzeum Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Instrumenty i aparaty wydanym w roku 2016. Muzeum posiada zbiór książek z lat 1890–1949 autorstwa znanych profesorów Uczelni oraz pozycje traktujące o muzeach, których działalność związana jest z rolnictwem, techniką, etnografią. Cenną pamiątką jest księgozbiór profesora Kazimierza S. Roupperta, botanika, dziekana Wydziału Rolniczego UJ, biografa, podróżnika, działacza społecznego, osiadłego po wojnie w Londynie, gdzie tworzył polskie życie naukowe. Muzeum przechowuje ryciny, grafiki, obrazy, w tym dzieła krakowskich artystów, np. Stefana Matejki (bratanek Jana) czy Walerego E. Radzikowskiego.
W roku 2018 Uniwersytet Rolniczy świętuje 65-lecie istnienia jako uczelnia autonomiczna i 128. rocznicę założenia. Szkoła ta wywodzi się z Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy którym istniała od roku 1890 jako Studium Rolnicze przy Wydziale Filozoficznym UJ, a następnie od roku 1923 jako Wydział Rolniczy UJ. Od roku 1953 funkcjonowała jako samodzielna placówka, która również zmieniała charakter i nomenklaturę: od Wyższej Szkoły Rolniczej przez Akademię Rolniczą (od roku 1973) po Uniwersytet (2008). Uniwersytet Rolniczy jest spadkobiercą idei dydaktycznych i światopoglądowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach oraz Wyższej Szkoły Lasowej we Lwowie. Jeszcze podczas zaborów był szkołą ogólnopolską, otwartą na wszystkich studentów. Oprócz kształcenia teoretycznego stawiał na umiejętności praktyczne absolwentów, organizował kursy środowiskowe, m.in. ogrodnicze, spółdzielcze. Popularyzował wiedzę rolniczą wśród społeczeństwa, przez co rozwój kultury rolniczej, zwłaszcza ogrodniczej rozszerzał na cały kraj. Uczelnia uczestniczyła w życiu gospodarczym i społecznym regionu. Współtworzyła historię Krakowa, Galicji, Małopolski, będąc jednocześnie otwartą na współpracę naukową z polskimi i zagranicznymi ośrodkami.
Muzeum UR ulokowane jest w strukturze Biblioteki Głównej, posiada 3315 obiektów. Nie dysponuje oddzielną powierzchnią wystawienniczą – w pomieszczeniach Biblioteki eksponowane są gabloty z medalami i aparatami związanymi z działalnością uczelni oraz prezentujące historię Uniwersytetu Rolniczego i poszczególnych wydziałów.

mgr Danuta Gajewska

Fot. inż. Gabriel Wojcieszek