Muzeum Uniwersytetu Rzeszowskiego
al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
tel. 17 872 12 71
muzeum@ur.edu.pl

www.ur.edu.pl/uniwersytet/jednostki/jednostki-pozawydzialowe/muzeum

wstęp bezpłatny (wystawy czasowe)
wtorek – czwartek: 10.00–13.00 (korzystanie ze zbiorów)
Możliwy inny termin po uzgodnieniu telefonicznym.

kierownik: mgr Marta Wójcik

Muzeum Uniwersytetu Rzeszowskiego
Muzeum Uniwersytetu Rzeszowskiego zostało powołane 1 października 2002 roku przez JM Rektora prof. dr. hab. Włodzimierza Bonusiaka na podstawie Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 12 września 2002 roku. W strukturze uczelni funkcjonuje jako jednostka pozawydziałowa i jest finansowane w ramach administracji centralnej.
Powstanie Muzeum związane jest z utworzeniem Uniwersytetu Rzeszowskiego, który powołany został na mocy Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o utworzeniu Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uczelnia ta powstała z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie oraz Wydziału Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. W związku z tym większość zbiorów Muzeum UR stanowią pamiątki związane z funkcjonowaniem wyżej wymienionych, nieistniejących już uczelni, a także przedmioty, w tym dokumenty i zdjęcia, szczególnie ważne dla rejestrowania historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ponadto zbiory Muzeum Uniwersytetu Rzeszowskiego stanowią muzealia przekazane w 2004 roku przez Muzeum Oświaty, prowadzone przez słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, i są to niezwykle cenne pamiątki ilustrujące dzieje edukacji w Polsce południowo-wschodniej (świadectwa szkolne od końca XIX do połowy XX wieku, mundurki szkolne i przybory szkolne, zeszyty uczniów i dzienniki nauczycieli).
Muzeum Uniwersytetu Rzeszowskiego nie posiada własnej, wydzielonej przestrzeni wystawienniczej; swoje wystawy prezentuje głównie w budynku rektoratu. W toku swojej działalności zgromadziło dotychczas ponad 6000 eksponatów. Muzeum tworzy wystawy czasowe we współpracy z pracownikami naukowymi uczelni.