Adres:
 
al. Rejtana 16c
Rzeszów 35-959
 
tel. 17 8721271
muzeum@univ.rzeszow.pl
http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/jednostki/jednostki-pozawydzialowe/muzeum
 
Kierownik: mgr Marta Lasota
 
Godziny otwarcia: wtorek-piątek 10-13
 
[singlepic id=152 w=340 h=220 float=left]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muzeum Uniwersytetu Rzeszowskiego utworzono w 2002 r. jako jednostkę pozawydziałową. Muzeum rozpoczęło działalność na ul. Warszawskiej 25a, potem zostało przeniesione do budynku przy al. Rejtana 16c w Rzeszowie.

 

Muzeum zbiera i gromadzi wszelkie zabytki, eksponaty związane z działalnością Uczelni z których powstał obecny Uniwersytet tj. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Filii Akademii Rolniczej w Rzeszowie. Celem Muzeum było także i jest zbieranie pamiątek dotyczących nauki polskiej związanych z obszarem szeroko pojętej Rzeszowszczyzny – obecnie województwa podkarpackiego.

 

Muzeum organizuje wystawy czasowe, spotkania, konferencje, prowadzi działalność edukacyjną.Szczególny nacisk Muzeum kładzie na wystawy poświęcone jubileuszom uczelni, które upamiętniają ważne wydarzenia dotyczące historii instytucji, także doktorom honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Im też poświęcona jest specjalna galeria dostępna na stronie internetowej Uczelni.

 

Muzeum przygotowało wiele wystaw m.in. wystawę z okazji nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Rzeszowskiego JE Arcybiskupowi Ignacemu Tokarczukowi. Wystawa prezentowana była m.in. w Przemyślu, Jaśle., wystawę fotografii Dmytro Pawliwa „Ścieżkami Huculszczyzny”. Natomiast wystawa „Polski wezyr Merefnebef. Polskie badania archeologiczne w Sakkarze-Egipt”., której towarzyszy wykład prof. dr hab. Karola Myśliwca. prezentowana była np. w Krakowie, Warszawie, Kielcach, w listopadzie 2013 r. wernisaż tejże wystawy odbędzie się w Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu.

 

[nggallery id=58]

Dodaj komentarz