Niepodległościowe sploty w Pałacu Branickich w Białymstoku
Europejskie Dni Dziedzictwa 2019, 8 – 9 września 2019 roku

Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych oraz Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przygotowały projekt pt.: „Niepodległościowe sploty w Pałacu Branickich w Białymstoku” nawiązując do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ukażemy międzywojenną historię szpitali Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku organizacji, która w 2019 roku obchodzi swoje 100-lecie. Zaprezentujemy dziedzictwo i tożsamość akademicką Pałacu Branickich, aktualnie siedziby głównej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych
Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Partnerzy:
Szkoła Podstawowa nr 52. im. dr Ireny Białówny w Białymstoku
Stowarzyszanie Tryby Historii

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

__________________________________________

Biuro Programu „Niepodległa” 28 sierpnia 2019 roku ogłosiło wyniki naboru w ramach programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.
Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych otrzymało dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł. na projekt pt.: „Niepodległościowe sploty w Pałacu Branickich w Białymstoku”. Projekt realizowany będzie przez SMU wraz z Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Partnerami projektu są: Szkoła Podstawowa nr 52. im. dr Ireny Białówny w Białymstoku oraz Stowarzyszaniem Tryby Historii.
Wpłynęło w sumie 335 wniosków o dofinansowanie projektów. Samorządowe instytucje kultury złożyły 165 wniosków, a organizacje pozarządowe 170 wniosków. Dofinansowanie otrzymało 119 wnioskodawców – 61 samorządowych instytucji kultury i 58 NGO. Dofinansowanie wynosi od 2 tys. do 20 tys. zł.