Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 165
60-594 Poznań
tel.: 61 829 2013
e-mail: botanik@amu.edu.pl

http://www.obuam.robia.pl

wstęp bezpłatny

Godziny otwarcia:
marzec 9:00 – 17:00
kwiecień 9:00 – 19:00
maj – sierpień 9:00 – 20:00
wrzesień 9:00 – 19:00
październik 9:00 – 18:00
listopad – luty 9:00 – 15:00

Dyrektor Ogrodu: prof. UAM dr hab. Justyna Wiland-Szymańska

Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ogród Botaniczny w Poznaniu powstał z inicjatywy profesora Rudolfa Adama Boettnera, Władysława Marcińca oraz doktora Joachima Namysła w miejscu założonego w 1906 roku szkolno-botanicznego ogrodu hodowlanego. Został oficjalnie otwarty 13 września 1925 roku przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Wojciechowskiego. Zajmował wtedy powierzchnię 2,5 ha i obejmował działy: systematyczny, biologiczny, roślin użytkowych, lekarskich, ozdobnych oraz szkółki produkujące rośliny na potrzeby szkół poznańskich. W centrum Ogrodu znajdował się kompleks pergoli dla kolekcji pnączy, basen dla roślin wodnych oraz hala dydaktyczna (obecnie nazywana Pawilonem Letnim). W latach 1930–1936 Ogród powiększył się o 9 ha. Utworzono wtedy kolekcję roślin dekoracyjnych i Dział Geografii Roślin, a także rozpoczęto budowę Alpinarium. W 1975 roku Ogród Botaniczny UAM uznano za zabytek miasta Poznania. Opieką konserwatora objętych jest współcześnie ok. 17,5 ha z ok. 22 ha stanowiących całość powierzchni Ogrodu. Obecnie kolekcje roślinne gromadzone są w działach: Dendrologii, Ekologicznym, Biologii Roślin, Geografii Roślin, Systematyki Roślin, Roślin Rzadkich i Zagrożonych, Roślin Wodnych i Bagiennych, Roślin Ozdobnych, a także w Alpinarium, szklarniach oraz szkółkach. Od 2007 roku na terenie Ogrodu znajduje się największy zbiór irg w Polsce – Kolekcja Narodowa Rodzaju Cotoneaster Medik. Ogród aktywnie uczestniczy w ochronie gatunków zagrożonych i ginących poprzez uprawę zachowawczą ex-situ, udział w grantach poświęconych wzmocnieniu ich populacji w naturze oraz przez prowadzenie banku nasion. Ponadto prowadzone są tu projekty edukacyjne związane z tematyką ochrony przyrody. Od początku swojego istnienia Ogród Botaniczny UAM uczestniczy w międzynarodowej wymianie nasion. Od 1925 roku wydawany jest Index Seminum, stanowiący ofertę materiału roślinnego dla jednostek naukowych na całym świecie. Ogród Botaniczny UAM jest członkiem organizacji międzynarodowych: Botanic Gardens Conservation International, Botanic Gardens of the Baltic Sea Region oraz krajowego stowarzyszenia – Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce. Ponadto współtworzy nieformalną grupę Wielkopolskich Ogrodów Botanicznych. Ogród Botaniczny jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, utrzymywaną przez tę uczelnie, a jednocześnie wspieraną przez Miasto Poznań. Jego kolekcje służą zarówno celom naukowym i dydaktycznym, jak i szeroko pojętej edukacji ogólnospołecznej. Jest to ponadto miejsce licznych wydarzeń kulturalnych, takich jak koncerty, wystawy i inne wydarzenia artystyczne. Otwarty przez cały rok ogród jest udostępniany nieodpłatnie w celach rekreacyjnych.

mgr Kinga Sikorska