Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ul. Sławinkowska 3
20-810 Lublin
wejście do Ogrodu dla zwiedzających znajduje się od ul. Willowej (między numerami 58 i 60), przy ul. Sławinkowskiej 3 znajduje się wejście służbowe,
tel. 81 743 49 00
botanik@hektor.umcs.lublin.pl
www.garden.umcs.lublin.pl

wstęp płatny (aktualne ceny biletów na stronie internetowej)..

Godziny otwarcia Ogrodu:

Około połowy kwietnia (termin ruchomy) – 14 maja poniedziałek – piątek 9:00 – 19:00
soboty, niedziele i święta 10:00 – 19:00
15 maja – 31 lipca poniedziałek – piątek 9:00 – 20:00
soboty, niedziele i święta 10:00 – 20:00
Sierpień poniedziałek – piątek 9:00 – 19:00
soboty, niedziele i święta 10:00 – 19:00
Wrzesień poniedziałek – piątek 9:00 – 18:00
soboty, niedziele i święta 10:00 – 18:00
Październik poniedziałek – piątek 9:00 – 17:00
soboty, niedziele i święta 10:00 – 17:00
Szklarnie czynne:

poniedziałek – piątek 10:00 – 14:00

w dni świąteczne oraz podczas zajęć programowych grup studenckich szklarnie nieczynne

Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna dla grup zorganizowanych, które chcą skorzystać z usługi przewodnika z Ogrodu.

dyrektor Ogrodu: dr Grażyna Szymczak

Idea utworzenia Ogrodu Botanicznego pojawiła się już w pierwszym roku istnienia Uniwersytetu. W 1945 roku prof. Józef Motyka, organizując Zakład Botaniki, oraz prof. Adam Paszewski utworzyli komisję, która miała się zająć realizacją projektu jego utworzenia na terenie majątku Sławinek. Lokalizacja ta została zatwierdzona dopiero w 1951 roku, a po kolejnych latach starań, poświęcenia i włożonej pracy wielu osób, 23 lutego 1965 roku została utworzona w ramach Katedry Systematyki Roślin jednostka organizacyjna pod nazwą Ogród Botaniczny i tę datę uznaje się za początek istnienia Ogrodu.
Osobliwością miejsca jest bogato urozmaicony teren z naturalnymi lessowymi wąwozami, doliną rzeki Czechówki oraz stawami. Sławinek, niegdyś nieduży folwark, ma bogatą historię. Istniejący na terenie Ogrodu zrekonstruowany na przełomie lat 60. i 70. XX wieku szlachecki dworek należał w drugiej połowie XVIII wieku do Jana Nepomucena Kościuszki, stryja Tadeusza. Właściwości wód źródlanych w sławinkowskim parku, zawierających tlenki magnezu i żelaza, zapoczątkowały w pierwszej połowie XIX wieku karierę Sławinka jako uzdrowiska. Zakład leczniczy przetrwał do I wojny światowej, a źródła zasilające stawy były czynne do lat 60. XX wieku.
Zasadnicze zręby dzisiejszego Ogrodu powstały w latach 1964-1970, a 30 kwietnia 1974 roku został on udostępniony dla zwiedzających. Obecnie Ogród jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu. Zajmuje powierzchnię 21,25 ha w północno-zachodniej części miasta i posiada prawie 7 000 taksonów roślin zgromadzonych w kilkunastu działach: Roślin Cebulowych i Bulwiastych, Dendrologii (Arboretum), Roślin Południowej i Południowo-Wschodniej Europy, Roślin Biblijnych, Flory Polski, Roślin Górskich (Alpinarium), Roślin Ozdobnych, Rosarium, Systematyki Roślin, Roślin Tropikalnych i Subtropikalnych, Roślin Użytkowych, Roślin Wodnych i Bagiennych oraz kolekcjach tematycznych: liliowców (150 taksonów), piwonii (ok. 70 taksonów), kosaćców bródkowych (330 taksonów), dalii (110 odmian). Podstawową funkcją Ogrodu jest gromadzenie materiału roślinnego z całego świata oraz dokumentacja naukowa tych zbiorów dla celów badawczych i dydaktycznych. Równie ważną funkcją jest działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej, szczególnie poprzez pozyskiwanie i tworzenie w warunkach ex situ kolekcji zachowawczych gatunków objętych ochroną prawną, zagrożonych wyginięciem i rzadkich we florze naszego kraju. W zbiorach Ogrodu znajduje się 181 gatunków roślin chronionych (w tym 129 zagrożonych) oraz 118 gatunków zagrożonych wyginięciem lub wymarłych ujętych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin (2014) i 215 gatunków wymienionych w Polskiej Czerwonej Liście Paprotników i Roślin Kwiatowych (2016), w tym 10 objętych jest ochroną międzynarodową w Europie (Konwencja Berneńska). Z zasobów roślinnych Ogrodu korzystają nauczyciele i uczniowie szkół Lublina i Lubelszczyzny, pracownicy i studenci lubelskich i krajowych szkół wyższych. Odbywają się tu zajęcia terenowe, praktyki szkolne i studenckie oraz staże zawodowe. Lubelski Ogród to chętnie odwiedzane miejsce wypoczynku, atrakcja turystyczna miasta oraz stały punkt przyrodniczych wycieczek. Od kilku lat organizujemy w Ogrodzie wiele wydarzeń edukacyjno–rekreacyjnych, kulturalnych, różnorodne konkursy, wystawy, spacery tematyczne z przewodnikiem, w których chętnie uczestniczą całe rodziny. W Ogrodzie znajduje się ścieżka edukacyjna „Zobacz, poznaj i pomóż je chronić. Polskie rośliny chronione, rzadkie i zagrożone” oraz ścieżka zmysłów z ziołową altaną i rabatami przystosowanymi dla osób z dysfunkcjami wzroku.