Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego
Ul. Al. Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa
tel. 22 553 05 11
ogrod@biol.uw.edu.pl
www.ogrod.uw.edu.pl

Dyrektor: prof. UW, dr hab. Marcin Zych
zastępca dyrektora ds. ogrodniczych – dr inż. Monika Joanna Latkowska
zastępca dyrektora ds. technicznych – mgr Agnieszka Krzyk
sekretariat: mgr inż. Elżbieta Melon
pracownicy naukowo-dydaktyczni – prof. dr hab. Małgorzata Stpiczyńska, dr Inż. Katarzyna Roguz, dr Hab. Marta Wrzosek, prof. UW, dr hab. Marcin Zych
kuratorzy: mgr Joanna Bogdanowicz, mgr inż. Magdalena Chełchowska, mgr Izabella Kirpluk, mgr inż. Elżbieta Melon, dr Wojciech Podstolski, inż. Dorota Szubierajska, mgr inż. Dariusz Wyrwicki
Pracownicy Administracyjni: Regina Bembinow-Turczyn – Księgowa, mgr Katarzyna Guranowska, mgr Mariola Kukier-Wyrwicka,
Pracownia edukacji: mgr Anna Albin, mgr Izabela Kuzyszyn, mgr Mariola Kukier-Wyrwicka, dr Magdalena Oprządek, Kierowniczka pracowni – inż. Marianna Darżynkiewicz-Wojcieska
Wstęp płatny, aktualne ceny biletów na stronie internetowej.
Godziny otwarcia parku:

dni powszednie* soboty, niedziele, święta*
kwiecień – sierpień 1000 – 2000 1000 – 2000
wrzesień 1000 – 1800 1000 – 1800
październik 1000 – 1700 1000 – 1700

*Kasa Ogrodu jest czynna o godzinę krócej

Godziny otwarcia szklarni:

listopad – marzec
Soboty, niedziele i święta 1000 – 1500
kwiecień – październik
Piątki, soboty, niedziele, święta W godzinach otwarcia parku Ogrodu

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego w danych statystycznych GUS figuruje jako instytucja paramuzealna. Jest jednym z najstarszych, a jednocześnie najmniejszych ogrodów botanicznych w Polsce. Należy do miejsc w wielkim mieście osobliwych. Położony w bezpośrednim sąsiedztwie Łazienek Królewskich, Belwederu i Zamku Ujazdowskiego, jest pięknym historycznym parkiem ze wspaniałymi zbiorami rodzimej i obcej flory. Podstawą istnienia Ogrodu są kolekcje roślinne podzielone na działy tematyczne, jak dział roślin ozdobnych, systematyki roślin czy flory niżowej Polski. Szczególnie cenne są rosnące tu gatunki zagrożone i ginące. Wyjątkowy klimat tworzą również majestatyczne stare drzewa; niektóre, jak miłorząb chiński czy buk pospolity, mają 200 lat. Łącznie zgromadzono tu około 5000 gatunków i odmian należących do około 200 rodzin. W tym około 1050 taksonów drzew i krzewów, około 1350 taksonów roślin szklarniowych i około 2600 taksonów roślin zielnych. Główne kierunki prac prowadzonych w Ogrodzie Botanicznym podporządkowane są jego podstawowej funkcji, czyli ochronie różnorodności biologicznej. Ogród wspiera działania związane z wdrażaniem zadań Konwencji Waszyngtońskiej (CITES), której celem jest ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotem międzynarodowego handlu. Prowadzone są tu między innymi badania nad biologią kwitnienia, nektarowania i zapylania roślin, ewolucją ich systemów reprodukcyjnych, a także związane z etnobotaniką. Intensywnie rozwija się działalność popularyzatorska i edukacyjna. Obok dydaktyki akademickiej cyklicznie organizowane są: festiwale edukacyjne, a także wystawy m.in. prac studentów ASP, ilustracji botanicznej. Różnorodne warsztaty i gry terenowe odbywają się również podczas Nocy Muzeów i Festiwalu Nauki. Prowadzone są wycieczki i spacery z przewodnikiem dla szkól, przedszkoli  i grup zorganizowanych. Dzięki edukacji społecznej zwiedzającym jest tu uświadamiana unikalna wartość naturalnej przyrody; mogą oni poznać metody jej ochrony i jednocześnie sposoby czerpania z jej bogactwa bez naruszania rządzących nią naturalnych mechanizmów. Można znaleźć tu również pamiątki historii Ogrodu, takie jak fundament Świątyni Opatrzności, która miała być zbudowana w tym miejscu dla uczczenia Konstytucji 3 Maja, czy zlokalizowaną w osi głównej parku fontannę pamiętającą pierwsze lata Ogrodu.