Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Sienkiewicza 23
50-335 Wrocław
tel. 71 322 59 57

ob@uwr.edu.pl

www.ogrodbotaniczny.wroclaw.pl

wstęp płatny (aktualne ceny biletów na stronie internetowej)
poniedziałek – niedziela: 9.00–19.00
Zwiedzanie od kwietnia do października, w kwietniu i wrześniu 9.00–18.00, w październiku 9.00–17.00, wystawa Panorama Natury, szklarnie i akwaria: 10.00–18.00

Dyrektor: dr hab. Zygmunt Kącki prof. UWr
zastępca: mgr Agata Kaznowska
kierownik Pracowni Kultur Tkankowych: prof. dr hab. Krystyna Kromer
kierownik Pracowni Ekologii Roślinności: dr Ewa Stefańska-Krzaczek
kierownicy działów: mgr inż. Paweł Fedorów, mgr inż. Wioletta Foremska, dr Ryszard Kamiński, mgr inż. Justyna Kiersnowska, mgr inż. Jolanta Kochanowska, inż. Miłosz Kurczakowski, dr Magdalena Mularczyk, mgr inż. Krzysztof Reczek, mgr inż. Karolina Sokołowska

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego jest drugim pod względem wieku (po Ogrodzie Botanicznym UJ w Krakowie) ogrodem uniwersyteckim w Polsce i jedynym ogrodem botanicznym na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Został założony w 1811 roku, równocześnie z pruskim państwowym, 5-wydziałowym Uniwersytetem Wrocławskim, na terenie pofortyfikacyjnym, u stóp monumentalnych gotyckich świątyń Ostrowa Tumskiego. Jego dużym walorem jest zachowany fragment starorzecza Odry. W 1974 roku ogród został wpisany do rejestru zabytków ówczesnego woj. wrocławskiego. Na powierzchni niespełna 7,5 ha, na terenie otwartym, w szklarniach i akwariach uprawianych jest ok. 11 500 taksonów roślin z różnych kontynentów w działach: systematyki roślin, arboretum, edukacji przyrodniczej (z kwaterami morfologii i biologii roślin, roślin z Polskiej Czerwonej Księgi, alpinarium, działem pnączy i stałą wystawą paleontologiczną Panorama Natury), roślin wodnych i bagiennych ze światowej rangi kolekcją tropikalnych roślin słodkowodnych, gruntowych roślin ozdobnych oraz roślin szklarniowych z bogatymi zbiorami sukulentów i gatunków z rodziny ananasowatych (Bromeliaceae). W strukturze Ogrodu znajdują się dwie pracownie naukowe: Kultur Tkankowych i Ekologii Roślinności oraz biblioteka. W 1988 roku Uniwersytet Wrocławski przejął zabytkowy, 5-hektarowy park dendrologiczny w Wojsławicach (obecnie dzielnica Niemczy), dzieło właściciela ziemskiego i kolekcjonera roślin Fritza von Oheimba (1850–1928). Znane od dawna z bogatej kolekcji różaneczników i azalii (Rhododendron) oraz rzadkich gatunków drzew i krzewów Arboretum stało się oddziałem Ogrodu Botanicznego. W 2005 roku, w wyniku przyłączenia okolicznych gruntów, jego powierzchnia wzrosła do 62 ha, co dało możliwość znacznego rozwijania kolekcji dendrologicznych, a także założenia m.in. dużego ogrodu bylinowego (2 ha), sadu z historycznymi odmianami czereśni (12 ha), GEOretum – ekspozycji geologicznej w starym kamieniołomie, a ostatnio Polskiego Ogrodu Milenijnego z roślinami chronionymi i zagrożonymi wyginięciem oraz odmianami drzew, krzewów i bylin polskich hodowców. We Wrocławiu i Wojsławicach znajduje się łącznie dziewięć Kolekcji Narodowych, w tym największa w Europie, licząca ponad 3000 gatunków i odmian uprawnych kolekcja roślin z rodzaju liliowiec (Hemerocallis). Każdego roku odbywają się w obu placówkach liczne imprezy plenerowe, np. RODOmania – spotkanie miłośników roślin wrzosowatych, Dzień Pszczoły czy Dolnośląski Festiwal Dyni, pokazy, warsztaty, wystawy i koncerty.
tekst: dr Magdalena Mularczyk
fot. Ryszard Kamiński, Magdalena Mularczyk