Muzeum Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Kopernika 27
31-501 Kraków
tel. 12 663 36 17
hortus@uj.edu.pl

www.ogrod.uj.edu.pl

wstęp bezpłatny po wykupieniu biletu wstępu do Ogrodu Botanicznego
wtorek – piątek: 10.00–14.00
niedziela: 11.00–15.00
Zwiedzanie w sezonie letnim, od kwietnia do października. Dla studentów przez cały rok po uprzednim zgłoszeniu. Muzeum mieści się w Collegium Śniadeckiego UJ: parter, wejście przez taras od strony Ogrodu Botanicznego.

opiekun naukowy: dr Bogusław Binkiewicz
pracownicy Muzeum: mgr inż. Beata Sikora-Majewska, prof. dr hab. Alicja Zemanek, em. prof. UJ

Muzeum Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ związane jest z działalnością naukową i dydaktyczną najstarszego w Polsce Ogrodu Botanicznego utworzonego w 1783 roku. Zbiory zaczęto gromadzić pod koniec XVIII wieku, a stałą ekspozycję otwarto dla publiczności w 1983 roku, w czasie jubileuszu 200-lecia OBUJ, na parterze dawnego Obserwatorium Astronomicznego, przemianowanego w 1963 roku na Collegium Śniadeckiego UJ. Obecnie Muzeum zajmuje 7 pokoi o łącznej powierzchni ok. 170 m2, w tym 4 sale ekspozycyjne (110 m2). Na zbiory botaniczne składają się owoce, nasiona, okazy dendrologiczne (przekroje i pnie drzew) oraz całe rośliny zakonserwowane w płynach zebrane w Ogrodzie Botanicznym i w czasie wypraw botaników do Europy, Afryki, Ameryki i Azji (XIX–XX w.). Znajdują się tutaj okazy zgromadzone m.in. przez Jana Kornasia (1923–1994), Marię Olech (emerytowaną profesor UJ), Mariana Raciborskiego (1863–1917), Władysława Szafera (1886–1970). Osobną grupę tworzą zbiory historyczno-botaniczne – archiwalia, dawne pomoce dydaktyczne – modele roślin, tablice dydaktyczne, preparaty mikroskopowe, a także materiały ikonograficzne: fotografie i negatywy, ryciny, obrazy olejne, akwarele. Muzeum posiada także nieliczne wyroby rzemiosła artystycznego i ludowego. Zbiory botaniczne obejmują ok. 5400 okazów, historyczno-botaniczne – kilkanaście tysięcy. Większość muzealiów dokumentuje działalność Ogrodu Botanicznego UJ w XX wieku. Tytuły sal ekspozycyjnych to kolejno: „Historia Ogrodu Botanicznego UJ” z wystawą dendrologiczną, „Sala polarna” ze zbiorami M. Olech, „Przybudówka z witrażem” – rośliny nagonasienne (drewna i szyszki) i „Sala tropikalna” ze zbiorami M. Raciborskiego z Jawy, J. Kornasia z Afryki i innymi. Co roku organizowane są wystawy czasowe malarstwa, fotografii i innych obiektów plastycznych związanych tematycznie z przyrodą, zwłaszcza z botaniką, jak np. kwiaty, drzewa, ogrody czy krajobrazy.

prof. dr hab. Alicja Zemanek

Dodaj komentarz