Ośrodek Dokumentacji Sztuki – Muzeum Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
ul. Traugutta 21
50-416 Wrocław
tel. 71 343 84 51 wew. 117
muzeum@asp.wroc.pl

www.archiwumcyfrowe.asp.wroc.pl

wstęp bezpłatny
poniedziałek – piątek: 8.00–15.00

kierownik: mgr Krzysztof Pachurka

Ośrodek Dokumentacji Sztuki – Muzeum Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Wrocławska Akademia Sztuk Pięknych od początku istnienia kolekcjonowała prace studentów i pedagogów. Profesor Stanisław Dawski najpierw stworzył Zbiór Prac Studyjnych, a w 1954 roku powołał Muzeum, które miało pełnić rolę zaplecza naukowo-dydaktycznego powstałej uczelni. W zbiorach są prace dyplomowe i kursowe z ceramiki i szkła, malarstwa, grafiki, plakaty oraz zdjęcia dokumentujące proces twórczy, często same w sobie będące formą wypowiedzi artystycznej. Autorzy zabezpieczonych tu prac to: Eugeniusz Geppert, Xawery Dunikowski, Ludwik Kiczura, Zbigniew Horbowy, Alfons Mazurkiewicz, Jan Jaromir Aleksiun, Józef Hałas, Natalia Lach-Lachowicz czy Eugeniusz GET Stankiewicz. Fotografie, katalogi, dokumenty, notatki, wycinki prasowe stanowią ważne uzupełnienie zbiorów muzealnych; razem tworzą one kompletne świadectwo działalności artystycznej uczelni. Muzeum organizuje spotkania z artystami oraz wystawy stałe i czasowe studentów i dydaktyków.
Na przełomie lat 2011 i 2012 przeprowadzony został program „Digitalizacji i upowszechnienia zbiorów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu”. Zrealizowany został w ten sposób zamysł rektora, prof. Dawskiego, by kolekcja była pomocą dydaktyczną w procesie kształcenia. Oprócz pełnego poznania i zdigitalizowania zasobów, najważniejszym celem projektu pozostaje upublicznienie efektów pracy, przybliżenie szerokiemu gronu odbiorców historii uczelni poprzez pokazanie jej dorobku artystycznego za pomocą platformy internetowej www.archiwumcyfrowe.asp.wroc.pl oraz prezentacja współczesnych dokonań. Muzeum – jednostka ogólnouczelniana w strukturze uczelni – zostało przemianowane w 2015 roku na Ośrodek Dokumentacji Sztuki.