Muzeum Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
tel. 12 628 21 20
muzeum@pk.edu.pl

www.muzeum.pk.edu.pl

wstęp bezpłatny
poniedziałek – piątek: 10.00–15.00

kurator: mgr Lilianna Lewandowska
pracownicy: prof. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski, mgr Maria Molo-Gąsiorek

Muzeum Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Muzeum zostało powołane 4 czerwca 2004 roku decyzją Senatu Politechniki Krakowskiej. Za swoją siedzibę ma budynek dawnego aresztu koszar austrowęgierskich z ok. 1878 roku, uznany przez Konserwatora Wojewódzkiego decyzją z 17 kwietnia 2014 roku za obiekt zabytkowy i wpisany do rejestru zabytków miasta Krakowa pod pozycją 1135 [A-1411/M].
Muzeum podlega Prorektorowi ds. Ogólnych, działa na podstawie regulaminu uchwalonego decyzją Senatu Politechniki Krakowskiej z 28 stycznia 2011 roku. Muzeum PK posiada 403 obiekty zgromadzone zgodnie z regulaminem w następujących działach: dokumenty, druki, fotografia, grafika, instrumenty naukowe, medalierstwo, odznaczenia, pieczęcie uczelniane, projekty architektoniczne i konstrukcyjne, rzemiosło artystyczne, rzeźba, tkanina, inne. Zbiory udostępniane są poprzez wgląd, digitalizowane kopie, fotografie i wypożyczenie. Korzystając ze zbiorów własnych, a także zbiorów prywatnych użyczanych przez pracowników Politechniki Krakowskiej oraz zasobów polskich instytucji kulturalnych, Muzeum na powierzchni 114 m2 prezentuje wystawy: stałą, dotyczącą historii Politechniki Krakowskiej, oraz ekspozycje czasowe. Tematyka tych ostatnich dotyczy osoby patrona uczelni – Tadeusza Kościuszki – oraz dziedzictwa miejsca. Nad działalnością merytoryczną instytucji czuwa Rada Muzeum.
Muzeum wydaje własny Biuletyn (ISSN 1733-5531), a dodatkowo od roku 2016/2017 Zeszyty Historyczne Muzeum PK (ISSN 2544-1833) oraz Katalog Wystaw Muzeum (wydawnictwa nieregularne). W jednostce można skorzystać z czytelni muzealnej biblioteki.

Dodaj komentarz