Muzeum Lamp Rentgenowskich Politechniki Opolskiej
ul. Prószkowska 76, budynek V, piętro III
45-758 Opole
tel. (77) 449 86 40
g.jezierski@po.opole.pl

www.muzeum.po.opole.pl

wstęp bezpłatny
wtorek – piątek: 9:00–14:00
Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość zwiedzania w innym terminie (np. w sobotę lub niedzielę).

kierownik: dr inż. Grzegorz Jezierski

Muzeum Lamp Rentgenowskich Politechniki Opolskiej
Muzeum Lamp Rentgenowskich Politechniki Opolskiej – jedyna tego typu kolekcja lamp rentgenowskich na świecie – zostało utworzone 8 listopada 2011 roku, z okazji 45-lecia uczelni oraz w rocznicę odkrycia promieni X przez Wilhelma Röntgena. Gromadzenie zbiorów zaczęło się jednak już w 2005 roku – wówczas była to jeszcze prywatna kolekcja pracownika Politechniki Opolskiej, dr. inż. Grzegorza Jezierskiego.

W Muzeum Lamp Rentgenowskich Politechniki Opolskiej znajdują się sprzęty o różnych zastosowaniach: lampy medyczne, przemysłowe, do dyfrakcji rentgenowskiej oraz do fluorescencji rentgenowskiej, a także unikalne źródła promieniowania rentgenowskiego, jak np. źródło do litografii rentgenowskiej, rozbieralne lampy impulsowe lub źródła z mikro-ogniskiem. Oprócz samych lamp rentgenowskich eksponowane są również kołpaki i głowice aparatów rentgenowskich, a także kompletne aparaty rentgenowskie do różnych zastosowań. Ponadto kolekcja zawiera inne eksponaty związane z promieniowaniem rentgenowskim, np. kenotrony (lampy prostownicze), wzmacniacze obrazu rentgenowskiego, kamery rentgenowskie, soczewki rentgenowskie, sprzęt dozymetryczny do pomiaru promieniowania rentgenowskiego oraz sprzęt pomocniczy do wykonywania badań rentgenowskich, w tym kamery do dyfrakcji rentgenowskiej. Dość licznie reprezentowana jest krajowa i zagraniczna literatura dotycząca promieniowania rentgenowskiego. Kolekcji towarzyszy zbiór artystycznych fotografii rentgenowskich wielu artystów z całego świata. Muzeum stanowi cenną pomoc edukacyjną (w zakresie historii techniki, inżynierii materiałowej czy techniki wysokich napięć) nie tylko dla studentów samej politechniki, ale także dla uczniów szkół średnich czy policealnych (np. w zakresie technik radiologii).

Znajdujący się w trzech salach o powierzchni ponad 200 m2 zbiór liczy (stan na wrzesień 2017 roku) ponad 1000 niepowtarzalnych eksponatów. Wszystkie obiekty pochodzą z darowizn – w sumie od 442 ofiarodawców, w tym od 159 ofiarodawców z zagranicy (z 25 państw).

Siedziba muzeum mieści się na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej. Organizacyjnie Muzeum Lamp Rentgenowskich Politechniki Opolskiej ulokowane jest w Biurze Rektora w Sekcji Promocji i Kultury. Muzeum czynnie uczestniczy w różnych cyklicznych wydarzeniach, jak np. Noc Muzeów, Festiwal Nauki czy Światowy Dzień Radiologii (8 listopada).

Dodaj komentarz