Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych w listopadzie 2017 roku zrealizowało projekt poświęcony Józefowi Brudzińskiemu, rektorowi Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1915-1917. W środę, 15 listopada, przypadała rocznica ponownego otwarcia uczelni przez tego wybitnego lekarza, naukowca i społecznika; jednocześnie rok 2017 upłynął pod znakiem stulecia jego śmierci. Z tej okazji w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich (siedzibie Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego) odbyła się sesja naukowa poświęcona Józefowi Polikarpowi Brudzińskiemu – wybitnemu lekarzowi, pediatrze, mówcy, działaczowi społecznemu oraz rektorowi. Podczas spotkania prof. Jerzy Miziołek, dyrektor Muzeum UW, mówił o wielkich oczekiwaniach, czyli znakach i symbolach w latach poprzedzających odrodzenie się Polski. Wojciech Zabłocki, burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, oraz Krzysztof Mordyński z Muzeum UW przybliżyli postać Brudzińskiego jako społecznika i samorządowca, opowiedzieli również o tym, jak wyglądała Warszawa w pierwszych dwóch dekadach dwudziestego wieku. Pani Hanna Bojczuk, emerytowany pracownik Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Warszawie, zajmująca się historią medycyny polskiej, skupiła się na Józefie Brudzińskim jako działaczu Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego w latach 1900-1917. Dr hab. Tadeusz Paweł Rutkowski, wykładowca Instytutu Historycznego UW, pochylił się nad kwestią polityki w życiu Brudzińskiego i podjął próbę krytycznej analizy jego postaci jako polityka na tle epoki. Na zakończenie spotkania Adam Tyszkiewicz z Muzeum UW skupił się na problemie komemoracji Józefa Brudzińskiego na Uniwersytecie Warszawskim. W przerwie obrad znakomity aktor Adam Fidusiewicz odczytał mowę Józefa Brudzińskiego, którą rektor wygłosił w uniwersyteckim Ogrodzie Botanicznym podczas uroczystości 125. rocznicy Konstytucji 3 Maja.

plakat brudziński

Następnie w gmachu Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbył się wernisaż wystawy poświęconej rektorowi Brudzińskiemu. Na uroczystości byli obecni członkowie rodziny Józefa Brudzińskiego, a uroczystego otwarcia dokonali prof. dr hab. Andrzej Tarlecki, prorektor UW, prof. dr hab. Jerzy Miziołek, dyrektor Muzeum UW, oraz Jan Polaczek. Odsłonięto uroczyście obraz przedstawiający rektora Brudzińskiego, pędzla Marty Kunikowskiej-Mikulskiej.

niepodległa logo

Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.