Sekcja Historyczna Politechniki Gdańskiej
Biblioteka Politechniki Gdańskiej
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. 48 58 347 29 95, 48 58 347 17 91

prac.hist@pg.edu.pl, basiazch@pg.edu.pl
Sekcja Historyczna Politechnika Gdańska

wstęp bezpłatny
poniedziałek – piątek: 9.30–13.30

kierownik: mgr Barbara Ząbczyk-Chmielewska
pracownicy: dr Witold Parteka, mgr Dariusz Kortas, dr Anna Lepacka

Sekcja Historyczna Politechniki Gdańskiej
Sekcja Historyczna została powołana jako Pracownia Historii Politechniki Gdańskiej w 1986 roku przez JM Rektora PG prof. Bolesława Mazurkiewicza i umieszczona w strukturze organizacyjnej Biblioteki Głównej PG. Zadaniem Pracowni było pozyskiwanie, gromadzenie i zabezpieczanie wszelkich materialnych śladów dokumentujących historię i działalność Politechniki, jako głównego i najstarszego ośrodka naukowego Polski Północnej. Inspiracją do utworzenia Pracowni stała się współpraca z Kołem byłych studentów Polaków Politechniki z lat 1904–1939, kierowanym przez prof. Witolda Urbanowicza, oraz przekazanie uczelni gromadzonego przez blisko 20 lat archiwum Koła – unikalnego zbioru dokumentów, fotografii i pamiątek dotyczących działalności polskich organizacji studenckich, związków i korporacji, a także prywatnego i towarzyskiego życia studentów.
Obecnie Pracownia Historii PG ma w swoich zbiorach wiele cennych dokumentów, fotografii, materiałów i kolekcji związanych z przeszłością i tradycją uczelni, dotyczących jej powstania i działalności naukowej od 1904 roku oraz wybitnych twórców i ludzi związanych z Politechniką. Zachowały się m.in. archiwalia dotyczące pierwszego okresu tworzenia i odbudowy uczelni po II wojnie światowej, zgromadzone i zachowane przez członków Grupy Operacyjnej, a także dokumentujące udział pracowników Politechniki w odbudowie Gdańska oraz organizacji polskiego przemysłu okrętowego po 1945 roku. W Sekcji Historycznej znajdują się także archiwalia reaktywowanych po wojnie organizacji studenckich oraz utworzonych na Politechnice Gdańskiej stowarzyszeń, organizacji i klubów studenckich, kształtujących od lat 50. XX wieku szeroko rozumiane życie i kulturę studencką (Teatrzyk Satyryczny Bim-Bom, Studencka Agencja Radiowa, „Kronika Studencka”, Dyskusyjny Klub Filmowy i wiele innych). Oddzielny zbiór to wiele godzin nagranych wywiadów, relacji i wspomnień byłych pracowników i studentów uczelni. W kolekcji znajduje się dawna aparatura naukowo-badawcza, urządzenia techniczne oraz zabytkowe meble i liczne elementy pierwotnego wyposażenia uczelni. Dużą część zbiorów stanowią przekazywane spuścizny i materiały po profesorach Politechniki Gdańskiej oraz dary ze zbiorów prywatnych, m.in. przekazana jako darowizna dr. Henryka Limona kolekcja blisko 50 zabytkowych przyrządów kreślarskich z XIX i XX wieku. Od 2006 roku prowadzona jest elektroniczna ewidencja posiadanych zbiorów oraz sukcesywna ich digitalizacja. Zgromadzone zbiory prezentowane są podczas organizowanych wystaw czasowych (łącznie ponad 60), Nocy Muzeów, Bałtyckiego Festiwalu Nauki, w wydawnictwach oraz innych projektach. Wszystkie zbiory są udostępniane w czytelni Sekcji Historycznej; stanowią źródło wiedzy i informacji dla osób zajmujących się historią Politechniki Gdańskiej oraz nauki i techniki pomorskiej.

mgr Barbara Ząbczyk-Chmielewska