Sekcja Historyczna Politechniki Gdańskiej
Biblioteka Politechniki Gdańskiej
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. 48 58 347 29 95, 48 58 347 17 91

prac.hist@pg.edu.pl, basiazch@pg.edu.pl
Sekcja Historyczna Politechnika Gdańska

wstęp bezpłatny
poniedziałek – piątek: 9.30–13.30

kierownik: mgr Barbara Ząbczyk-Chmielewska
pracownicy: dr Witold Parteka, mgr Dariusz Kortas, dr Anna Lepacka

Sekcja Historyczna Politechniki Gdańskiej

Sekcja Historyczna, wówczas pod nazwą Pracownia Historii Politechniki Gdańskiej, została powołana w 1986 roku przez JM Rektora PG prof. Bolesława Mazurkiewicza i usytuowana w strukturze organizacyjnej Biblioteki Głównej PG. Zadaniem Pracowni było pozyskiwanie, gromadzenie i zabezpieczanie wszelkich materialnych śladów dokumentujących historię i działalność Politechniki, jako głównego i najstarszego ośrodka naukowego Polski północnej. Inspiracją do utworzenia Pracowni była współpraca z Kołem Byłych Studentów Polaków PG z lat 1904–1939, kierowanym przez prof. Witolda Urbanowicza, oraz przekazanie uczelni gromadzonego przez blisko 20 lat archiwum Koła – unikalnego zbioru dokumentów, fotografii, pamiątek oraz artefaktów dotyczących działalności polskich organizacji studenckich, związków i korporacji, a także życia prywatnego i towarzyskiego studentów.

Obecnie Sekcja Historyczna ma w swoich zbiorach wiele cennych dokumentów, fotografii, materiałów i kolekcji związanych z przeszłością i tradycją uczelni, dotyczących jej powstania i działalności naukowej od 1904 roku oraz wybitnych twórców i ludzi związanych z Politechniką. Zachowały się m.in. archiwalia dotyczące pierwszego okresu tworzenia i odbudowy uczelni po II wojnie światowej, zgromadzone i zachowane przez członków Grupy Operacyjnej, a także dokumentujące udział pracowników Politechniki w odbudowie Gdańska oraz organizacji polskiego przemysłu okrętowego po 1945 roku. W Sekcji Historycznej znajdują się także archiwalia reaktywowanych po wojnie organizacji studenckich oraz utworzonych na Politechnice Gdańskiej stowarzyszeń, organizacji i klubów studenckich, kształtujących od lat 50. XX wieku szeroko rozumiane życie i kulturę studencką (Teatrzyk Satyryczny Bim-Bom, Studencka Agencja Radiowa, „Kronika Studencka”, Dyskusyjny Klub Filmowy i wiele innych). Oddzielny zbiór to wiele godzin nagranych wywiadów, relacji i wspomnień byłych pracowników i studentów uczelni. W kolekcji znajduje się dawna aparatura naukowo-badawcza, urządzenia techniczne, pomoce naukowe oraz zabytkowe meble i liczne elementy pierwotnego wyposażenia uczelni. Dużą część zbiorów stanowią spuścizny i materiały po profesorach Politechniki Gdańskiej oraz dary ze zbiorów prywatnych, m.in. przekazana jako darowizna dr. Henryka Limona kolekcja blisko 50 zabytkowych przyrządów kreślarskich z XIX i XX wieku. Od 2006 roku prowadzona jest elektroniczna ewidencja zbiorów oraz sukcesywna ich digitalizacja. Zgromadzone obiekty prezentowane są podczas wystaw czasowych (do tej pory odbyło się ich ponad 60), Nocy Muzeów, Bałtyckiego Festiwalu Nauki, w wydawnictwach oraz w ramach innych projektów. Wszystkie zbiory są udostępniane w czytelni Sekcji Historycznej; stanowią źródło wiedzy i informacji dla osób zajmujących się historią Politechniki Gdańskiej oraz nauki i techniki pomorskiej.

mgr Barbara Ząbczyk-Chmielewska